search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Olaf Nijeboer in het herinneringscentrum v


in Potocari, 9 februari 2017. Foto: Claudia Heinermann


ns eigenlijk?’


op een Dutchbatter. Nijeboer: “De regels van het spel waren meteen veranderd. Mijn collega’s en vrienden raakten door de dood van Broere zo enorm geraakt dat ook hun duistere kant naar boven kwam. Ik was zelfs bang dat ze zich tegen mij zouden


allemaal goed of slecht zijn, juist niet. Veel genuanceerder. Het wordt niet zoals het publiek het graag wil horen.” Voor hem zal het een uiterst fragiele en kwetsbare aangelegenheid worden als hij voor Dark Numbers op het podium zijn verhaal vertelt aan


Het is onze plicht onze verhalen met de wereld te delen


keren. Kijk, je bent op van alles voorbereid als je op missie gaat, je maakt je testament, maar je weet niet wat het psychisch met je doet als je verschrikkelijke dingen ziet. Hoe je verandert.”


Kwetsbaar Nijeboer keerde eerder terug van zijn


missie in Bosnië omdat hij gewond was geraakt bij een beschieting van een konvooi met een antitankraket. “Er vielen twee zwaargewonden, ik was lichtgewond, maar ik moest wel terug naar Nederland vanwege mijn gescheurde trommelvlies.” Een beetje lacherig voegt hij eraan toe: “Ik reed mee in dat konvooi omdat ik op weg was naar de compound waar ’s nachts om 3 uur een adult movie te zien was. Ook dat hoort erbij.” Nijeboer wilde niet weg, hij had heel sterk het gevoel dat hij zijn maten in de steek liet. Het was juist in de tijd dat VN-personeel door Serviërs gegij- zeld werd en zich grote troepencon- centraties vormden. Maar hij moest terug. Nijeboer heeft door zijn ervaringen PTSS ontwikkeld, maar kan hier goed mee omgaan. Hij is bezig een eigen bedrijf op te zetten waar alleen veteranen werkzaam zullen zijn. Omdat hij wil dat mensen begrijpen hoe tegenstrijdig oorlog is en wat dat voor hem betekent, gaat hij straks ook op het toneel zijn verhaal vertel- len. “Op de manier waarop het nog nooit verteld is, vanuit een intiem menselijk perspectief. Het zal niet


het publiek. Maar hij heeft het ervoor over. “Het is belangrijk dit te delen zodat het niet allemaal voor niets is geweest.”


Weinig levenservaring “Het is een noodzaak”, onderstreept


Tupaji´ c. “Het is een van de meest


belangrijke verhalen na de Tweede Wereldoorlog, we kunnen dit niet laten gaan.” Sinds 2016 is zij al druk bezig dit project op touw te zetten. Als voorbereiding verbleef zij vier maanden in Nederland om onderzoek te doen naar wie die jonge Dutchbat- ters eigenlijk waren. Hoe ze waren opgegroeid, wat zagen ze op televisie als kind? “We zagen die jonge knappe blonde jongens in Bosnië met heel weinig levenservaring, die probeer- den te helpen, maar hulpeloos moes- ten toezien hoe de oorlog niet gestopt kon worden. Veel mensen in Bosnië hadden zelfs medelijden met ze. Maar wie waren die jongens?” Voor haar onderzoek sprak Tupaji´


c in Neder-


land ook met historici en rechters van het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag. “Pas eind vorig jaar heb ik mijn eerste contacten gelegd met Dutchbat- veteranen. Het klinkt wellicht wrang, maar ik was blij dat zij nog steeds aan Bosnië dachten en er zelfs last van hadden. Het gaf mij hoop omdat ik altijd had gedacht dat het niemand meer iets kon schelen.”


Grote podia “Dit hoofdstuk kan nooit afgesloten


worden”, aldus Nijeboer. “Het is de mei 2018 23


grootste genocide in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Deze oorlog was zo exceptioneel. Het verhaal moet altijd verteld blijven worden.” Tupaji´


c: “Ik heb tot nu toe alles


gedaan om het mogelijk te maken dit verhaal te vertellen. En ik ga door en door, we kunnen het gewoonweg niet laten gaan.” Ietwat ongemakkelijk en bescheiden voegt zij eraan toe: “Ik heb er eerlijk gezegd ook een paar jaar mee gewacht tot ik een bekende naam was binnen de kunstwereld omdat ik vind dat dit onderwerp de grote belangrijke toneelpodia ver- dient en niet ergens achteraf te zien is. Meerdere grote podia zijn al geïn- teresseerd. Ik hoop en ik denk dat door Dark Numbers de verhalen niet vergeten zullen worden. Het verhaal van de Srebrenica-genocide is belang- rijk. Niet alleen voor Nederland en Bosnië, maar ook internationaal. Juist door onze persoonlijke ervaringen is het onze plicht onze verhalen met de wereld te delen, zodat een ander ‘Srebrenica’ ergens anders in de wereld, ons misschien minder snel overkomt.”


Dark Numbers Dark Numbers door regisseur Tea


Tupaji´ c in samenwerking met Dutch-


bat 3-veteranen gaat in september van dit jaar in première. Het stuk wordt geproduceerd door theater Frascati in Amsterdam. Tupaji´


c doet graag een


oproep aan Dutchbat 3-veteranen om deel te nemen aan dit project. Reacties per e-mail: ttupajic@gmail.com.


Tea Tupaji ´c Tea Tupaji´


c (geboren in Sarajevo, 1984)


is een professioneel theaterregisseur. Ze maakte tot nu toe onder meer de voor- stellingen Spy School (2016); The Disco (2015); By way of deception thou shalt wage war (2015) en La maladie de la mort (2009). Tupaji´


cs werk wordt inter-


nationaal getoond in theaters, festivals, galeries en in de publieke ruimte. Zij kreeg meerdere prijzen voor haar werk.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65