search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Veteraneninstituut zet team in om aandachtsmijders op te zoeken


Veteranen Albert van der Velden (l) en Alex Spanhak vormen samen het team om aandachtsmijders op te sporen. Foto: Birgit de Roij


Sinds een jaar vormt Alex Spanhak samen met geeste- lijk verzorger en Bosnië- en Afghanistanveteraan Albert van der Velden een speciaal team om veteranen overal in het land op te zoeken die om diverse redenen de aan- dacht schuwen. Dit team is momenteel ondergebracht bij het Veteraneninstituut. “Iedere militair heeft recht op een goed leven”, omschrijft Spanhak deze missie. “De zorgketen zit voor veteranen goed in elkaar, maar niet iedereen past erin. Wij zijn iedere dag op pad om deze veteranen, in hun thuissituatie, op te zoeken. We bieden ze een metgezel met vergelijkbare ervaring. Een profes- sioneel metgezel die helpt om opnieuw vertrouwen in het leven en in relaties te krijgen. Die contacten kunnen lang voortduren, soms wel twee of drie jaar. Je moet een vertrouwensbasis leggen en op een gegeven moment zou je zelfs kunnen voorstellen om een keer samen naar een zorgverlener te gaan om zo de drempel naar verdere zorg te verlagen. Als de veteraan dat wil. Daarnaast kunnen wij ook steun bieden voor de partners en ver- dere familie van de veteraan. Uitleggen wat PTSS is en dat groei mogelijk is, helpt enorm.”


dreigde hij zijn uitkering kwijt te raken en dakloos te worden, omdat hij de huur niet meer zou kunnen beta- len. Er waren redenen voor hem om geen hulp te zoeken en als iemand anders voor de veteraan belt, kan het Veteranenloket in principe niks doen. Hij moet zelf aan- geven hulp te willen ontvangen. Een van de medewer- kers van het Veteranenloket handelde zeer alert. Zij was op de hoogte van onze pilot aandachtmijders en zorgde ervoor dat die moeder contact met mij opnam. Ik ben er toen gelijk heengegaan, heb met de moeder gesproken en werd daarna ook toegelaten door de zoon. Doordat ik zelf veteraan ben, was er direct een klik. Uiteindelijk stemde deze man ermee in om toch een hulptraject in te gaan en zelf te bellen naar het loket. Vervolgens blijf ik betrokken bij deze man, want voor je het weet, valt hij weer terug in een zwart gat.” Van der Velden geeft aan dat hij met een heel open houding zo’n gesprek ingaat. “Ik ga daar niet gewapend naartoe in de zin van ‘je moet de zorg in’. Nee, ik kom daar om gewoon even te praten en te laten merken dat ik die ander van betekenis vind.”


Leren lopen Het afgelopen jaar zijn Spanhak en Van der Velden tot


Doordat ik zelf veteraan ben, was er direct een klik


Contact maken Zijn collega Van der Velden beschrijft hoe zo’n contact


tot stand kan komen: “Laatst belde een moeder van een veteraan naar het Veteranenloket over haar zoon. Deze veteraan zat diep in de problemen en als gevolg daarvan


18 mei 2018


ongeveer 25 veteranen doorgedrongen. Spanhak: “Er lopen er veel rond die zorg nodig hebben, maar er niet (meer) in willen of zich ervoor schamen dat ze proble- men hebben. Een geestverwant laten ze vaak wel toe.” Het team beseft dat deze methode veel tijd kost, maar volgens hen gaat dit niet over geld en tijd, maar over verdiende aandacht voor de veteraan. “Het gaat over een goed leven opbouwen voor veteranen en het nemen van onze verantwoordelijkheid daarvoor”, aldus Spanhak. “Zij hebben recht op een goede toekomst. Als ik zie waar jongens na drie jaar begeleiding zijn, dan is dat gewel- dig! Die kunnen straks weer de maatschappij in. Daar moet je de tijd voor nemen. Je leert iemand opnieuw zelfstandig lopen.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65