search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
THEATERSTUK DARK NUMBERS OVER OORLOG IN BOSNIË EN INZET DUTCHBAT ‘Wie waren die jonge


De Bosnische theaterregisseur Tea Tupaji´c.


Door: Anne Salomons Foto: Nikola Zelmanovic


ier jaar geleden vroeg een theater- technicus mij waar ik vandaan kwam. Toen ik zei ‘Bosnië’,


reageerde hij met ‘I’m so sorry’. Ik was ontzettend verbaasd, leefde dat hier in Nederland dan nog, de oorlog in Bosnië?” Tea Tupaji´


c was 7 jaar en


woonde in Sarajevo toen de oorlog in Bosnië uitbrak. Zij en haar fami- lie verloren alles tijdens die oorlog. “Hoewel ze nog in leven zijn, heb ik zelfs mijn vader en moeder verloren”, vertelt zij. “Oorlog verandert je leven fundamenteel en voor altijd.” Tupaji´


c


wil verder niet over haar eigen geschiedenis uitwijden en benadrukt dat het theaterstuk Dark Numbers dat zij samen met Dutchbatters maakt niet alleen over haar verhaal gaat, maar dat ook de Dutchbat-kant wordt belicht. Het gaat bovenal over de menselijke kant van de oorlog, het feitelijke historische relaas is door de jaren heen wel afdoende verteld. Tupaji´


c: “Omdat er tijd verstreken is,


is het misschien een goed moment om niet langer over slachtofferschap, schuld of verantwoordelijkheid te spreken. Maar je af te vragen wat de oorlog heeft gedaan met de mensen zelf, wat is hun verhaal? In Dark Numbers wil ik juist die persoonlijke verhalen over het voetlicht brengen.”


Psychisch niet op voorbereid Olaf Nijeboer was al eerder op uitzen-


De internationaal vermaarde Bosnische theaterregisseur Tea Tupajić (33) maakt samen met Dutchbat 3-veteranen de theater- voorstellingDark Numbers. Olaf Nijeboer (44) is een van de veteranen die op het podium zal staan: “De afgelopen 25 jaar is veel gezegd over Dutchbat 3 en Srebrenica, maar vooral door anderen. Dit is de kans om ons éigen verhaal te vertellen.”


22 mei 2018


ding geweest naar Kroatië (1992) en ging – slechts 22 jaar oud – met idea- listische ideeën in januari 1995 naar Bosnië. Hij zat bij de A-compagnie, verbindingen in Simin Han. Na een paar maanden werd zijn idealisme zwaar op de proef gesteld toen Jeffrey Broere door een mortierbeschieting gedood werd. Voorheen hadden lokale strijdende partijen nog peste- rig in hun richting geschoten, maar dit was de eerste gerichte aanslag


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65