search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Checkboek Bijdrages: Christ Klep en Fred Lardenoye


Tenzij anders vermeld, zijn deze boeken verkrijgbaar (of te bestellen) bij de erkende boekhandel. Steeds vaker zijn deze boeken ook als e-book te koop, waarna u ze kunt lezen op uw pc, tablet of e-reader.


De Slag om Arnhem


Over de Slag om Arnhem (september 1944) versche- nen inmiddels duizenden boeken, artikelen en docu- mentaires. Deze aandacht is begrijpelijk omdat ‘Arnhem’ (‘een brug te ver’) alles in zich heeft: de emoties en plotwendingen van een boei- ende oorlogsfilm, groezelige geruchten over verraad en vooral die ene ultieme vraag: wat als? Wat als de geallieerde militairen onder veldmaarschalk Montgomery wél na Arnhem hun opmars hadden kunnen voortzetten? Was het dan inderdaad een kwestie geweest, zoals veel soldaten hoopten, van ‘home by Christmas 1944?’ We zullen het nooit weten. Maar de materie blijft ons boeien. Een van de laatste loten aan de Arnhem-stam is De Slag om Arnhem van


Daar werd wat groots verricht


de gerenommeerde Britse historicus Antony Beevor. Hij maakte naam met stan- daardwerken over de Slag om Stalingrad en de val van Berlijn. Heeft Beevors laatste boek het in zich om een nieuw standaardwerk te worden? De uitgever stelt dat de auteur ‘deze beroemde veldslag van zijn mythen’ ontdoet. Toegegeven, Beevor is een meesterverteller die het rijke materiaal kneedt en vormt. Verrassende inzich- ten biedt het boek echter niet zozeer. Beevors hoofdcon- clusie dat de basisfouten van Market Garden geallieerde onderschatting van de vijand en het kwijtspelen van het verrassingseffect waren, zal menigeen onderschrijven. Christiaan Lindemans (alias ‘King Kong’) krijgt een ruime voetnoot toebedeeld. De


Enkele jaren geleden trok cabaretier en theatermaker Diederik van Vleuten volle zalen met zijn solovoorstel- ling Daar werd wat groots verricht. (Wie nog ouder- wets-degelijk geschiedenis- onderwijs heeft genoten, weet dat de titel is ontleend aan Jan Pieterszoon Coens fameuze oproep uit 1618 aan zijn VOC-bazen: ‘Daer can in Indiën wat groots ver- richt worden.’) Een recensent noemde hem met recht een stand-uphistorian. Basis van de voorstelling is het fami- liearchief van oudoom Jan (1906-1989), die als planter de maalstroom van de neer- gang van Nederlands-Indië meemaakt, inclusief de jappenkampen en de poli- tionele acties. Recentelijk verscheen het gelijknamige boek Daar werd wat groots


28 mei 2018


verricht, waarin Van Vleu- ten het archiefmateriaal (inclusief honderden fami- liefoto’s) nog toegankelijker maakt. Het boek is een fraai staaltje uitgeverswerk: in A4-formaat, met uitklapbare kleurenkaarten en gelar- deerd met hoogwaardige foto’s. Daar werd wat groots verricht valt middenin een periode waarin het koloniale verleden opnieuw volop in de belangstelling staat. Van Vleuten laat de woorden van zijn oudoom voor zich spre- ken en onthoudt zich van oordelen over het denken en handelen van de koloni- ale elite van bestuurders, militairen en kooplieden. In de ogen van oudoom Jan werd er wel degelijk iets groots verricht: beschaving brengen, onderwijs geven, bruggen bouwen. ‘Het boek


Slag om Arnhem is bovenal a good read en dat is op zich – gezien de complexiteit van de operatie – een pres- tatie. Helaas gaat het bij de vertaling enkele keren mis. Militairen die gronddoelen aanwijzen aan het front zijn geen ‘luchtverkeersleiders’, een Landser is een gewone Duitse soldaat en geen ‘gewonde frontliniesoldaat’ en coup-de-main-operaties worden niet alléén met zweefvliegtuigen uitgevoerd. (CK)


De Slag om Arnhem – Antony Beevor 472 pagina’s € 34,99 (e-book € 12,99) Uitgeverij Ambo/Anthos, Amsterdam www.amboanthos.nl ISBN 9789026342479


zou onverteerbaar worden’, legde Van Vleuten uit in een interview, ‘als ik bij elke pagina zou zeggen: nou, nou, nou. Ik geef een tijdsbeeld en laat het aan de lezer om commentaar te hebben.’ Ten slotte, het boek heeft nog een andere impliciete bood- schap: wat is het toch een geluk als je behoort tot een familie die generatieslang van alles bewaart! (CK)


Daar werd wat groots ver- richt – Diederik van Vleuten 367 pagina’s, rijk geïllus- treerd € 34,90 Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren, Hoorn www.hooglandvanklaveren.nl ISBN 9789089672582


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65