search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Veteranen met eenmissie JAN IN HET VELD IS MILITAIR ÉN VRIJWILLIGER BIJ WAR CHILD EN TEAMUP ‘Geen vanzelfsprekende Door: Anne Salomons K


Majoor Jan in het Veld in Den Haag. Foto: Birgit de Roij


Naast zijn drukke werkzaamheden als adjudant van de plaatsver- vangend Commandant der Strijd- krachten zet Afghanistanveteraan majoor Jan in het Veld (38) zich als vrijwilliger in voor War Child en TeamUp. “Het is belangrijk dat we vol in kinderen investeren.”


inderen die met hun ouders gevlucht zijn uit oorlogsgebieden komen in Nederland doorgaans


in een asielzoekerscentrum terecht, waar ze vaak maanden of jaren wachten op een verblijfsvergunning. “In die tijd krijgen ze onvoldoende scholing en begeleiding”, benadrukt Jan in het Veld. “Eigenlijk kunnen ze geen toekomst opbouwen. En terugsturen? Hoe wil je ze naar een land sturen dat nog niet veilig is of dat ze helemaal niet kennen?” Hij benadrukt: “Het is goed dat we azc’s hebben, maar de begeleiding van kinderen kan zoveel beter. Het zou toch mooi zijn als die gevluchte kin- deren de juiste begeleiding krijgen en goed integreren in onze maat- schappij of met een positief beeld van Nederland terugkeren naar die van henzelf.”


TeamUp In het Veld is een gedreven pleit-


bezorger, niet alleen voor de acties van War Child, waarvoor hij als vrijwilliger op scholen en bedrijven voorlichting geeft, maar ook voor TeamUp, een initiatief van War Child, Save the Children en UNICEF Nederland. TeamUp biedt sociaal emotionele hulp in de vorm van sport- en spellessen aan gevluchte kinderen in de azc’s in Nederland. ‘Zo kunnen zij zich ontspannen en hun nare ervaringen een plek geven en weer even kind zijn’ , aldus TeamUp. “Ik heb het nu nog ontzet- tend druk en werk zes dagen in de week, maar in de herfst hoop ik


50 mei 2018


zelf als vrijwilliger ook in de azc’s aan de slag te kunnen en sport- en bewegingslessen te geven”, vertelt de majoor. Toen hij zich een paar jaar geleden opgaf als vrijwilliger bij War Child werd er aanvankelijk met argusogen naar hem gekeken. “Een militair en War Child, dat was nog geen vanzelfsprekende combi- natie. Maar ik ben met ze in gesprek gegaan en nu is er veel begrip.” Toen hij zelf vader werd, besefte hij – terugkijkend op zijn uitzendingen naar Afghanistan – hoe goed onze Nederlandse kinderen het hebben. “War Child was dan ook een logi- sche stap om iets extra’s te doen om ook andere kinderen in de wereld het beter te laten hebben.”


Afghanistan Op de laatste dag van zijn opleiding


bij de genie, hij had net zijn militair rijbewijs gehaald, kwam iemand het leslokaal binnenlopen en riep: je moet nu het journaal aanzetten. Het was 11 september 2001. Twee vlieg- tuigen vlogen in de Twintowers. In het Veld: “Ik was totaal verbaasd, ik had geen benul van de impact die dit op mij zou hebben. Vier maan- den later zat ik in Afghanistan.” Als pelotonscommandant moest hij met zijn geniepeloton in Kabul vooral zorgen voor mobiliteit; wegen verbeteren, bermbommen opsporen en helpen bij het opbouwen van de basis. “De infrastructuur was behoorlijk aan gort.” In zijn tweede uitzending in 2007 ging hij met zijn dertig man sterke duikerspeloton naar Uruzgan om een compagnie van 120 man te versterken bij het opbouwen van Kamp Holland. Door tegenslagen in de bouwwerkzaam- heden had de opbouw ernstige vertragingen opgelopen. Na enkele dagen werd hij aangesteld als waar- nemend compagniescommandant en had hij 150 man onder zich. “We hebben toen zeven dagen per week, twaalf uur per dag keihard gewerkt om de deadline te halen. Maar er


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65