search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Colofon Jaargang 19 / mei 2018 / nummer 4


Complete penistransplantatie bij Amerikaanse Afghanistanveteraan


Een Amerikaanse veteraan die door een bermbom in Afghanistan zware onder- buikverwondingen opliep en daarbij ook zijn genitaliën verloor, heeft tijdens een experimentele operatie de hele onderbuik van een overleden donor gekregen. De veteraan – die anoniem wil blijven – kreeg een nieuwe penis, inclusief scrotum en buikwand. De artsen hebben goede hoop dat de man


Punt uit!


weer zal kunnen plassen en dat op den duur zelfs geslachtsgemeenschap weer mogelijk wordt. Hoewel er drie keer eer- der een penistransplantatie plaatsvond, betrof het dit keer voor het eerst een heel nieuw kruis, waardoor de operatie veel complexer was. In de VS zouden in totaal ongeveer 1400 veteranen zijn die ernstig verwond raakten bij hun geslachtsdelen. (JR)


Checkpoint verschijnt tien keer per jaar. Oplage: 70.000 exemplaren. Houders van de Veteranenpas ontvangen het tijdschrift GRATIS. Ook actieve militairen die aan een uitzending hebben deelgenomen, kunnen een GRATIS digitaal abonnement aanvragen bij het Veteraneninstituut (info@veteraneninstituut.nl). Abonnementen: € 18,50 (NL), € 23,50 (Bel), € 28,50 (Eur) en € 32,50 (Overige) voor een jaarabonnement. U kunt een abonnement nemen door een e-mail te sturen naar: veteraneninstituut@emdejong.nl.


Voor alle vragen van veteranen over zorg of bijvoorbeeld de veteranenpas, NS-kaarten, overlijdensberichten, adreswijzigingen of als u Checkpoint niet heeft ontvangen: Veteranenloket Postbus 125, 3940 AC Doorn tel: 088-3340000 e-mail: info@veteranenloket.nl


Voor overige vragen: Veteraneninstituut, tel: 088-3340050


Redactie Checkpoint Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen tel: 024-3600974 e-mail: checkpoint@veteranen.nu


Redactie: Gielt Algra, Christ Klep, Johan Kroes, Nelleke Rienstra en Anne Salomons


Eindredactie: Linde van Deth en Janke Rozemuller Hoofdredactie: Fred Lardenoye


Aan dit nummer werkten mee: Sophie Baak, Beeldbank WO2 - NIOD - collectie Berends, Leo van Bergen, Pascal Bobbe, Eveline Buchheim, Wim van den Burg, Celine Curiel/ Veteraneninstituut, Eveline van Elk, Irene Hansen, Claudia Heinermann, Barry Hofstede, Henk Hokke, Anne Makaske, ministerie van Defensie, Jos Morren, Jan Peter Mulder, NIMH, Birgit de Roij, Hein Scheffer, Fridus Steijlen, Karin Stroo, Stephanie Welvaart, Marjolein van der Werf en Nikola Zelmanovic


Ontwerp en vormgeving: Anima communicatie & vormgeving, Nijmegen


Informatie over personeelsadvertenties en aanbiedingen voor veteranenpashouders: Stichting Onbekende Helden, t.a.v. Jasper Schoenmakers, tel: 06-50573909 (alleen op dinsdag- en donderdagochtend), e-mail: info@onbekendehelden.nl, internet: www.veteranenpasvoordeel.nl.


Lithografie/Druk: Koninklijke Drukkerij Em. de Jong


De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Checkpoint verschijnt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het Veteraneninstituut.


© LJP Nijmegen/Veteraneninstituut, Doorn Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur.


ISSN 1567-8210


In Checkpoint 5-2018 (vanaf 21 juni) o.a.: •Missie thuis!


• Op vakantie bij een veteraan • Programma Nederlandse Veteranendag mei 2018 63


Checkpoint heeft ook een digitale versie, kijk op www.veteraneninstituut.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65