search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
AFGHANISTANVETERAAN ALEX SPANHAK IS NU COACH AANDACHTSMIJDERS: ‘Wij moesten Tim hoe dan


Tim Hoogland Op 18 augustus komt hij met zijn


Alex Spanhak op het LZV-congres (zie pag. 11 t/m 13) waar hij een van de sprekers was. Foto: Karin Stroo


In 2007 wordt Alex Spanhak als pelotonscommandant uitgezonden naar Afghanistan. In de omgeving van Deh Rahwod maakt hij talloze gevechten mee. Voor zijn optreden tijdens een van die gevechten ont- vangt hij een koninklijke dapperheidsonderscheiding, het Bronzen Kruis. Maar die medaille kent ook een keerzijde. Nu gebruikt hij die ervaringen om andere veteranen te helpen.


Door: Johan Kroes V 16


an augustus tot en met december 2007 wordt de nu 41-jarige Alex Spanhak naar Afghani-


stan uitgezonden als pelotonscom- mandant van 13 Infanteriebataljon, de Bravo-compagnie. Ze opereren vooral in de omgeving van Deh Rawod. Doordat de Engelsen in die periode een grote operatie uitvoe- ren tegen de taliban, vluchten grote aantallen vijandelijke strijders rich- ting Deh Rawod. Bovendien is dit


mei 2018


de geboorteplaats van talibanleider Mullah Omar en zijn de taliban erop gebrand die omgeving weer onder controle te krijgen. Het bezorgt de Nederlandse militairen een heet najaar. Spanhak: “De gevechten in die omgeving zijn zwaar onder- belicht. Daar zijn uiteindelijk de meeste Nederlandse doden en gewonden gevallen. Niet in Chora of de Baluchivallei, plaatsen die meer aandacht hebben gekregen.”


manschappen aan in het gebied en vanaf begin september worden de taliban steeds agressiever en krijgen de Nederlandse militairen meer en meer ‘tics’ (troops in contact) te verwerken in de green zone rondom Deh Rawod. 20 september is een inktzwarte dag met het sneuvelen van Tim Hoogland. Op de route naar Shingola-West raakt een peloton op patrouille verwikkeld in een zwaar vuurgevecht met de taliban en sol- daat 1 Tim Hoogland raakt gewond. “Ik stond met mijn eenheid stand-by op FOB Volendam (Forward Opera- ting Base, red.) en besloot met drie Bushmasters ondersteuning te bie- den”, vertelt Spanhak. “De eenheid was door de hoge vijanddruk niet meer in staat de gewonde mee te nemen. Beelden schoten door mijn hoofd van collega’s die door straten worden gesleept in Irak en Somalië. Wij moesten Tim hoe dan ook mee terugnemen.” Stapvoets rijden ze naar de plek waar hij zou liggen, terwijl ze volop onder vuur liggen. “We begonnen maximaal terug te vuren en waren helemaal omsingeld. De afstand tot de vijand was niet meer dan 15 meter. Het was net alsof er grind tegen de auto werd gegooid, zo hevig was het geweervuur.” Span- hak besluit dat hij degene moet zijn die Tim zou gaan halen. De rest is druk bezig met het gevecht en ze hebben maar één verpleegkundige mee. “Tim lag ongeveer 10 meter bij me vandaan. Onder zwaar vijan- delijk vuur is dat best een afstand om te overbruggen. Toen ik bij hem aankwam, zag ik eerst heel veel bloed. Later besefte ik dat hij was overleden, maar hij moest natuur- lijk geborgen worden. Tim was een man van 90 kilo. Ik kreeg hem niet gelijk weg. Samen met sergeant 1 René heb ik hem toen naar de Bush- master gesleept. Daarna konden we hem afvoeren naar Camp Hadrian.” Sergeant 1 René kreeg voor deze actie de dapperheidsonderscheiding Kruis van Verdienste.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65