search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Van Doorn tot Den Haag Bijdrages: Sophie Baak, Johan Kroes, Jos Morren en Hein Scheffer Thuisfront en de veteraan


Op 4, 5 en 6 april organiseerde het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) met Defensie de internationale conferentie Leave no one behind over de resultaten van tien jaar ketenzorg voor Nederlandse postactieve veteranen (zie ook pag. 10 t/m 12; red.). Rond de 370 professionals, beleidsmakers en veteranen uit vijftien NAVO-landen gingen met elkaar in gesprek om ken- nis en ervaringen met elkaar te delen en werkafspraken te maken voor de toekomst. Op de eerste en tweede dag kwamen veteranen en hun relaties zelf uitgebreid aan bod. De conferentie werd geopend door vier sprekers. Minister van Defensie Ank Bijleveld ging in op de geschiedenis van de veteranenzorg. Burgemeester Jozias van Aartsen legde een relatie met de stad Amsterdam. De voorzitter van de Raad voor civiel- militaire Zorg en Onderzoek (RZO) Uri Rosenthal benadrukte het belang van samenwerking in de zorg. En de voorzitter van het LZV Berend Berend- sen ten slotte gaf een uitleg over het veteranenzorgsysteem. Indrukwek- kend was de presentatie Finding words van veteraan en Checkpoint-columnist Barry Hofstede waarin hij vertelde hoe het schrijven hem heeft geholpen om te


kunnen gaan met zijn PTSS, hem zelfs het leven heeft gered. De middag stond geheel in het teken van het thuisfront. Een Engelse, Cana- dese en Nederlandse onderzoeker presenteerden de resultaten van onder- zoeken op dit gebied. Gevolgd door drie partners van veteranen die in het bijzijn van hun veteraan vertelden over de onzekerheid en angst waarin het gezin tijdens de uitzending leefde en de gevolgen voor het gezin van het thuis- krijgen van een beschadigde veteraan. Zo erg dat ook zij beschadigd raakten. Dit bracht veel emoties los bij henzelf, hun veteraan en bij de toehoorders. Dit benadrukt weer eens hoe zwaar een uitzending kan drukken op het gezin. En de belangrijke rol die partners hebben als, zoals een deelnemer tref- fend opmerkte, ‘bullshit detectors’. Op deze plaats wil ik mijn diepste respect en waardering uitspreken voor deze moedige dames en daarmee alle part- ners die de veteranen steunen tijdens en na de missie. De dames brachten nadrukkelijk naar voren dat zij zich niet gehoord voelden en zich daardoor niet betrokken voelden bij wat er tussen Defensie, de zorgverleners en de vete- raan allemaal speelt. Hoe goed bedoeld


de voorlichting aan het thuisfront is, het komt niet altijd door. Zoals een deel- nemer zei, ‘net als een slechtnieuws- gesprek met een dokter; zodra je buiten staat, heb je geen idee meer van wat hij heeft gezegd’. Positief waren zij over de nuldelijnsondersteuning. Voor mij is dat een signaal waar Defen- sie iets mee zou moeten doen. Wellicht is het een optie om de partners een video-opname van de voorlichting mee te geven. Hen te betrekken bij het terugkeergesprek met de maatschappe- lijk werker dat de uitgezonden militair circa drie maanden na de uitzending heeft. Of net als de Canadezen een adaptatieprogramma als gezin te orga- niseren. Het Veteranen Platform zal zich ervoor inzetten dat bij de verdere uitwerking van de evaluatie van het veteranenbe- leid het thuisfront meer en beter wordt betrokken bij alle maatregelen rond de uitzending van de veteraan.


Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform Willem van Lanschotlaan 1, 3941 XV Doorn e-mail: info@veteranenplatform.nl


2018: het jaar van het thuisfront


Het thuisfront speelt een cruciale en onmisbare rol: zij kunnen als eerste zaken signaleren en zijn daarnaast een grote en belangrijke steun voor de veteraan. En daarom verdient het thuisfront meer erkenning. Het Veteraneninstituut werkt aan die erkenning via Home@Vi en het Veteranenloket én door 2018 tot thuisfrontjaar uit te roepen. Daarnaast voeren we een groot onderzoek uit, publiceren we verhalen van thuisfronters en hun veteraan én organiseren we de jaarlijkse Vete- ranenlezing. Dit alles gebeurt onder de slogan ‘Onmisbaar thuis/front’. Wilt u meer weten over ons jaarthema, ga dan naar: www.veteraneninstituut.nl/2018-jaar-thuis- front/. Wilt u meer informatie over Home@Vi en de Facebookgroep? Ga dan naar: www.veteraneninstituut.nl/thuisfront. (SB)


Foto: Koninklijke Marine mei 2018 47


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65