search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Check Up Bijdrages: Linde van Deth, Fred Lardenoye, Janke Rozemuller en Marjolein van der Werf Veteranendag moet na 2020 tijdelijk verhuizen


De medaille-uitreiking op het Binnenhof tijdens de Nederlandse Veteranendag 2017. Foto: Jan Peter Mulder


De Nederlandse Veteranendag kan na 2020 tijdelijk niet terecht op het Binnenhof in Den Haag. Zowel het programma in de Ridderzaal als de aansluitende medaille-uitreiking op het plein ervoor moet vijf jaar lang ergens anders worden georganiseerd. Oorzaak is de renovatie van de Eerste en Tweede Kamer en de omliggende gebouwen. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks- relaties, zelf ook veteraan, meldt schriftelijk aan de Tweede


Kamer: ‘Op 27 juni 2020 en 15 september 2020 kan het Bin- nenhof nog gebruikt worden voor respectievelijk de Neder- landse Veteranendag en Prinsjesdag. Vanaf 16 september 2020 tot en met 31 december 2025 is het huidige gebruik niet mogelijk.’ Het is nog niet officieel bekend op welke locatie de Nederlandse Veteranendag in die periode gevierd zal worden. (JR)


Veteranenombudsman: Defensie voldoet niet aan zorgplicht zieke KMar-veteraan


Defensie heeft niet voldaan aan de zorgplicht voor een zieke KMar-veteraan. Dat stelt de Veteranenombudsman, die daarmee de klacht van de oud-marechaussee gegrond verklaart. De veteraan maakte van 9 tot 11 september 2013 een dienstreis naar Libanon en Jordanië. Hij bevei- ligde een bezoek van een minister aan vluchtelingen- kampen en liep daar een infectie op. Die leidde tot een chronische maag-/darmziekte, waarna hij in 2015 werd afgekeurd als militair. De ombudsman vindt dat Defensie niet voldaan heeft aan de zorgplicht door de man onvol-


6 mei 2018


doende informatie te geven. Zo was hij niet gewezen op de gezondheidsrisico’s ter plaatse. Daarnaast heeft de man onvoldoende steun gekregen bij zijn re-integratie. Tot slot oordeelt de Veteranenombudsman dat Defensie het dienst- verband onvoldoende zorgvuldig heeft beëindigd. Hij beveelt de minister van Defensie aan om de man op korte termijn de erkenning en waardering te geven die hij nodig heeft om het vertrouwen in Defensie te herstellen. Het door de minister aangeboden gesprek met de veteraan zou hier- toe een eerste aanzet kunnen zijn. (JR)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65