search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
‘LZV-programma heeft me weer leren voelen’


‘Ik ervaar n dagelijks pi


Oud-korporaal Guus Thijssen (40) werd uitgezonden naar Irak in het kader van SFIR (2004). Nu werkt hij als boom- verzorger.


Thijssen vertelt hoe hij met de Luchtmobiele Brigade werd uitge- zonden naar het Iraakse As-Sama- wah in het kader van Stabilisation Force Irak (SFIR). “Onze hoofdtaak was het beveiligen van de routes, boefjes opsporen en vooral aanwezig zijn in het gebied, oftewel Smile and Wave!” Het was bepaald geen onge- vaarlijke missie. “We hebben diverse incidenten meegemaakt met meer dan genoeg geweld. Ik wilde na deze uitzending geen gevechtsfunctie meer draaien dus ben ik posttrauma- tic/combat live saver geworden.” Na de uitzending bleek Thijssen veel moeite te hebben om weer te wen- nen aan de alledaagse zaken. “Veel mensen om me heen en drukke winkelstraten probeerde ik zoveel mogelijk te ontwijken. Dit lukte goed door extreem veel te sporten en over grenzen heen te gaan, als ik maar niet hoefde te voelen.” Na de geboorte van zijn kinderen begon- nen de problemen pas echt. “Met


12 mei 2018


oud en nieuw was ik bij zwaar vuurwerk op zoek naar mijn wapen. Best gek, want ik had inmiddels de dienst verlaten.” Uiteindelijk vond Thijssen de weg naar de zorg. “Het veteranenprogramma van het LZV heeft me enorm geholpen weer te leren voelen, te zijn wie ik ben en trots te zijn op het unieke werk dat ik heb gedaan. Ik kan weer genieten en ‘begrensd’ sporten. Dat voelt erg fijn.” Thijssen vond het een eer om zijn verhaal te mogen doen op het con- gres. “Het is fijn om te zien dat er mensen zijn die zich om je bekom- meren na een actief dienende peri- ode. Ik heb bij mijn behandeling zoveel geleerd en ben de mensen enorm dankbaar.” Hij hoopt dat zijn verhaal andere veteranen kan helpen. “Ook zij verdienen het om gelukkig te worden en te zijn, zeker na de inspanningen die zij voor volk en vaderland hebben verricht.” De Irakveteraan kreeg veel reac- ties op zijn verhaal. “Vaak werd er gezegd: dapper of sterk man en goed dat je dit doet! Een hoop mensen weten helemaal niet dat ik het erg lastig gehad heb en komen er op deze wijze achter. Het mooie is dat ik ook oud-collega’s heb die contact met me zoeken.”


Adjudant b.d. Harry Hanen- burg (62) werd zes keer uitgezonden naar respectie- velijk Saoedi-Arabië (1991), Irak (1991), Bosnië (1992-1993 en 1998), Kosovo (1999) en Afghanistan (2010).


Al na zijn eerste twee uitzendin- gen raakte Hanenburg psychisch beschadigd. De oud-adjudant ging in zijn verhaal echter vooral in op zijn derde uitzending naar Bosnië, waar hij als genezerik veelvuldig werd geconfronteerd met gewa- pend geweld en de vaak vreselijke gevolgen daarvan. Zelf kwam hij ook meermalen in situaties waarin hij vreesde voor zijn leven. Hanenburg beschreef enkele trau- matische ervaringen, onder meer een gijzeling tijdens een trans- port naar Sarajevo. Hij kreeg een kalasjnikov tegen zijn hoofd, werd geslagen en geschopt. “Ik kreeg sterk het gevoel dat ik het niet zou overleven.” Bij Hanenburg werd PTSS gecon- stateerd en de oud-adjudant beschreef uitvoerig de symptomen


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65