search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Zayne is geschikt om straks iemand als hulphond te gaan helpen. Deze documentaire gaat over twee Irak- veteranen die worstelen met de gevolgen van hun uitzending. Veteraan en sergeant-majoor Wolf de Wilde was hier namens het Vete- raneninstituut bij aanwezig en had Zayne meegebracht. Naast hem zat een veteraan die behoorlijk geraakt werd door de documentaire. Wolf had dit in eerste instantie niet in de gaten, maar Zayne wel. Hij werd onrustig en ging op een gegeven moment tegen de bewuste veteraan aan liggen. “Na afloop vroeg ik die veteraan of hij spanning in zijn lijf had”, vertelt Wolf. “Dat was inder- daad het geval en Zayne merkte


H


et was na de vertoning van de documentaire Almost Sunrise dat Wolf en Mascha dachten: ja,


Ik word veel aangesproken door veteranen die op de wachtlijst staan


dat onmiddellijk. Toen ik dat later aan onze trainster van de Stich- ting Hulphond vertelde, was zij dolenthousiast. Zij denkt dat Zayne met deze kwaliteit geschikt zou kunnen zijn om iemand met epi- lepsie of PTSS te helpen.”


Verbale aai Ruim een jaar geleden, april 2017,


ontvingen Wolf (51), Mascha (40) en hun dochter Sara (7) hun nieuwe gezinslid. “Zo’n klein zwart hompje


is natuurlijk supergaaf”, zegt Wolf. “Iedereen wilde hem ook aaien, maar dat mocht dus niet. Op die manier wordt een labradorpup al snel een ‘stuiterbal’, omdat ze tel- kens op zoek gaan naar een belo- ning. De bedoeling is dat een hulp- hond zich rustig gedraagt en zich op één persoon richt. In die begintijd moest ik twintig keer per dag zeg- gen dat mensen Zayne niet mochten aaien en dat ze ook geen ‘verbale aai’ mochten geven.”


mei 2018 55


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65