search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Check In A


l bijna dertig jaar interview ik (oud-)militai- ren waarbij ik vaak veteranen tegenkom die te maken hebben gehad met een of andere verwerkingsproblematiek. Veelal voelden


zij zich door hun werkgever in de steek gelaten. Als je zo vaak geconfronteerd wordt met schrijnende verha- len en mensen die het soms helemaal niet meer zien zitten, zou je verwachten dat je daar op den duur een soort immuniteit voor ontwikkelt. Niets is minder waar, elk verhaal blijft – soms keihard – binnenko- men. Onlangs merkte ik hoe kwetsbaar je bent als je zelf door een tamelijk onverwachte en heel ingrijpende gebeurtenis wordt getroffen. Al die bekende symp- tomen die ik decennialang optekende voor diverse bladen, passeerden de revue: nachtmerries, concen- tratieproblemen, een kort lontje voor je omgeving. Ze kwamen een voor een voorbij en sindsdien zijn ze niet meer weggegaan. Ik zou mijn problemen overigens nooit durven verge- lijken met die van een veteraan die PTSS heeft ont- wikkeld en ook hier geldt: elk nadeel heeft zijn voor- deel. Door deze ervaring heb ik nog meer inzicht en begrip gekregen voor dit soort processen waar je ook zelf mee moet leren omgaan. In deze editie van Checkpoint komen enkele vete- ranen voorbij die kampen met PTSS, maar daar in vrijwel alle gevallen opmerkelijk goed mee hebben leren omgaan. De weg naar goede zorg wordt gelukkig steeds beter gevonden. En – zo bleek op het internati- onale congres ter gelegenheid van tien jaar Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen onder het motto Leave no one behind – er worden steeds meer en steeds inven- tievere behandelmethodes voor PTSS ontwikkeld, ook in het buitenland. Minister van Defensie Ank Bijleveld gaf bij de opening van het congres toe dat veteranen in het verleden op dit onderwerp in de steek zijn gelaten. Dat schept verplichtingen om toe te werken naar een toekomst waarin dat niet het geval zal zijn.


Fred Lardenoye, hoofdredacteur Checkpoint


Inhoud


14


4 Veteraan in beeld Lichtjes op graven


6 Check Up Korte nieuwsberichten


10 Checklist Vijf prangende vragen over PTSS


11 LZV-congres over PTSS ‘Leave no one behind’


Dit pictogram verwijst naar filmpjes, extra foto’s of informatie in de digitale Checkpoint. Zie www.veteraneninstituut.nl/checkpoint.


14 Nieuw-Guineaveteraan op de pedalen ‘Je kop leeg fietsen’


16 Afghanistanveteraan helpt anderen Na therapie nu coach aandachtsmijders


19 Checkpoint Barry Je kop leeg fietsen


Wolf voedt hulphond op


20 Traumaverwerking op het toneel Bosniëveteranen in het theater


Verder met PTSS


Traumaverwerking op het toneel mei 2018 nr 4 2


Bosniëveteraan Raymond Braat in de voorstelling Met Open Ogen (zie pag. 20 en 21). Foto: Annelies Verhelst/Het Magazijn Theaterproducties


mei 2018


22 Theater met Dutchbatters Interview met Bosnische regisseur


Foto: Birgit de Roij


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65