search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Intercheck PTSS heeft grote impact op militair en gezin


Een deel van de militairen die op uitzending is, maakt tijdens die missie potentieel trauma- tische gebeurtenissen mee. Van hen krijgt een klein deel PTSS. De impact hiervan is groot, niet alleen voor de militair zelf, maar ook voor zijn of haar omgeving. De redactie zocht en vond een veelheid aan informatie over de ervaringen van de militair en het gezin.


Door: Wim van den Burg


Calm And Just Smile Herman Gorter werkte 35 jaar bij het Korps Mariniers. In zijn video Calm And Just Smile vertelt hij dat in 2008 zijn draaglast groter werd dan zijn draagkracht. Medicijnen en cognitieve therapie werkten maar tijdelijk. Een innerlijke zoektocht hielp hem beter.


Ik hoef geen medelijden, alleen begrip Reinier zat bij de Stabilization Force (SFOR). Hij moest rust en kalmte uitstralen naar de bevolking en tegelijkertijd altijd op zijn hoede zijn. Terug in Nederland kon hij zijn manier van denken uit Bosnië niet afschudden. Tien jaar na de missie stortte hij in.


PTSS, het hele thuisfront lijdt mee Op de website mentaalgezond.nl doen Stephan Mertens en zijn partner Miranda verslag van hun ervaringen met de PTSS van Stephan. Na het overlijden van zijn oma in 2014 werd de opeenstapeling van traumatische ervaringen hem te veel. Zijn boodschap: let ook op je gezin (zie ook pag. 20 en 21).


Getekend, veteranen in therapie Coen Verbraak maakte de documentaire Getekend over veteranen met PTSS. Hij wilde weten hoe het is om met PTSS te leven en wilde achterhalen wat voor invloed het op iemand heeft. In deze documentaire, die in 2014 werd uitgezonden, probeert hij antwoord te geven op deze vragen.


De stadsmarinier Michiel van der Pols was officier bij het Korps Mariniers, maakte deel uit van de BBE, was uitgezonden naar Irak en maakte in 2007 de overstap naar de gemeente Rotterdam als stadsmarinier (zie Checkpoint 9-2015). In 2015 liep hij zelf vast in zijn leven. Nu helpt hij als doorbraakcoach ook oud-collega’s.


Vrouwen van veteranen met PTSS Carla en Ilona zijn beiden getrouwd met een veteraan die uitgezonden is geweest en daaraan PTSS heeft overgehouden. Ze zagen niet aankomen dat het zo uit de hand zou lopen. Het heeft hun levens voorgoed veranderd. Het was en is nog steeds een kwestie van overleven.


mei 2018 65


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65