search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Leo Hendrikx (tweede van rechts) met onder anderen de Britse Lancaster Airgunner Harry Irons, air commodore b.d. Chris Lorraine en de Duitse Luftwaffepiloot Willie Desinger bij een straaljager op Vliegbasis Volkel. De stichting van het Monument van Verdraagzaamheid organiseerde dit bezoek in 2013 in het kader van hun veteranenweek in november. Foto: Anne Makaske


de Duitsers. Vichy-Frankrijk zou dan ook niet zomaar meewerken aan de vluchtplannen van de vier. Dit merkten ze onmiddellijk, want in het eerste het beste dorpje waar ze aankwamen, werden ze gearresteerd. Daarop werden drie van hen tot vier weken gevangenisstraf veroordeeld, maar Hendrikx werd, omdat hij nog geen 18 was, weer op vrije voeten gesteld. Hij moest zich melden in Toulouse bij het opvangcentrum voor Nederlandse vluchtelingen. De ande- ren belandden daar ook, maar Feyen en Oyen kwamen van daaruit in Franse werkkampen terecht en beslo- ten terug te keren naar Nederland. Barten en Hendrikx konden wel in Toulouse blijven en zouden vandaar een nieuwe poging doen om via Zwitserland te ontkomen, maar ook die mislukte. Nu werd ook Hendrikx opgesloten en ze kregen een gevange- nisstraf van veertig dagen.


RAF Toen ze na hun hechtenis opnieuw


bij het opvangcentrum in Toulouse 40 mei 2018


aankwamen, bleek er plotseling een mogelijkheid te zijn om via Spanje naar Nederlands grondge- bied – Curaçao – te reizen. Dit was een schimmig spel, opgezet door de Nederlandse diplomatiek, waarmee vele Nederlanders konden worden geholpen. Hendrikx en Barten slaag- den erin de benodigde papieren hiervoor te bemachtigen en na een


naar het ‘miltaire recruiting center’, waar ze een militaire opleiding kregen. Vandaar gingen ze met een snel troepentransportschip naar Groot-Brittannië. Ze waren met zoveel man aan boord dat ze in drie ploegen moesten slapen en de kom- buis 24 uursdiensten moest draaien. Eenmaal aangekomen werden ze ingedeeld bij de Prinses Irene Bri-


Die begrafenissen waren er bij de vleet


enorm avontuurlijke reis via Spanje, Trinidad en Venezuela waren ze in staat om op 31 augustus 1942 in alle vrijheid Koninginnedag op Curaçao te vieren. Eigenlijk ging het vanaf toen vrij snel. Ze vertrokken naar Canada


gade. Maar beiden hadden andere ambities. Barten wilde naar de Koninklijke Marine, wat hem lukte, en Hendrikx zag een kans om een droom in vervulling te laten gaan en meldde zich voor de Royal Air Force (RAF).


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65