search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
hoger niveau te liggen, wat de bereik- baarheid en doorstroming ten goede komt. Voor groter onderhoud, en zeker bij de renovaties, wordt er gekeken naar overige werkzaamheden in de omgeving. De vraag is dan of werkzaamheden van andere beheerders gekoppeld kun- nen worden. Dat gebeurt nog niet op een programmati- sche manier, dus meerja- rig vooruit. De focus is nu nog op het project en dat zal voorlopig nog wel zo blijven. Samen met hinder en hinderbeperking zijn dat momenteel de belang- rijkste pijlers, waar de sa- menwerking met de omge- ving op is gebaseerd. Met de omgeving vindt ook af- stemming plaats over de om- gevingsvisie, die in het kader van de Omgevingswet wordt opge- steld. Daar brengen we wel het be- lang in van ons netwerk en wat dat voor instandhouding vraagt.”


Op en rond de sluis Heumen. Kanalen voorhaven en beton boogbruggen Meng- machine voor asfaltbeton ID440264 Bronvermelding: Beeldbank Rijkswater- staat Dienst Limburg


Waardeketen Prestatiemanagement


OTAR Nr.1 - 2020


9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48