search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Centralisatie: dé trend bij


bedienen bruggen en sluizen


In heel Nederland werkt RWS hard om resterende verouderde systemen te vervangen en oude objecten aan te sluiten op het centrale systeem. In de nieuwe bedienvisie werken alle operators vanuit steeds minder centrales met dit ene, uniforme systeem zodat ze het werk moeiteloos van elkaar kunnen overnemen. Ook de schipper profi teert: corridorgerichte bediening en begeleiding, waarbij medewerkers over de grenzen van hun eigen gebied heen kijken, moet een vlottere doorvaart garanderen. “Eilanddenken kan echt niet meer”, aldus Peter de Bot, operationeel manager afdeling Zuid-Oost RWS Verkeer en Watermanagement (VWM).


Wilma Schreiber 12 Nr.1 - 2020 OTAR


De nieuwe bedien- visie leidt tot brand- stofbesparing en CO2


-reductie


omdat schippers korter of niet


hoeven te wachten.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48