search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
De tunnel in aanbouw, opgebouwd uit twee meter brede ringen met elk zeven segmenten. (Foto: Guus Schoonewille)


Daarmee is een ring eenvoudiger slui- tend te maken, maar voor de sterkte van de ring zijn alle segmenten, inclusief de sluitsteen, bij voorkeur even groot. Van- daar deze ‘innovatie’, die overigens in het buitenland al gangbaar is. “We gaan hier ontdekken of zo’n grote sluitsteen han- dig werkt of niet. Vooralsnog zijn wij te- vreden.”


Tunnelboormachine Aannemer Comol5 rekende erop dat een tunnelboormachine die werd ingezet bij een project in Duitsland beschikbaar zou komen. Schubert: “Bij dat project werk- ten ze met twee machines die geschikt voor ons waren. Geen van beide was echter op tijd klaar. Dit is een leerpunt voor de risico-evaluatie van toekomsti- ge projecten.” Het Duitse Herrenknecht moest alsnog een machine op maat bou- wen, een soort fabriek die tegelijkertijd


grond weggraaft en de tunnelbuis bouwt. De machine haalt na een leercurve een ‘topsnelheid’ van circa 20 meter per dag, bij 24/7 operationaliteit. Voor de Rijnland- Route duurt het boren van één buis on- geveer een half jaar. Na aankomst in de ontvangstschacht wordt de machine uit elkaar gehaald en in de startschacht weer opgebouwd voor het boren van de tweede buis. Op de bouwplaats scheidt een installatie de bentoniet en afgegra- ven boorgrond. Bentoniet is een steun- vloeistof die het graaffront afpleistert en onder druk houdt, waardoor het niet in- stort. Na scheiding wordt de grond af- gevoerd naar de Meeslouwerplas en de bentoniet hergebruikt.


Bodemverontreiniging Naast de bodemgesteldheid waren er twee bijzondere aandachtspunten: bo- demverontreiniging en explosieven. Het


BIJ DE EERSTE TUNNELBUIS ZIJN ALLE RISICO- PASSAGES SUCCESVOL VERLOPEN


34 Nr.1 - 2020 OTAR


tunneltracé loopt namelijk onder een voormalige zilverfabriek door; bij bodem- onderzoek werd vinylchloride aangetrof- fen, een giftige stof die verdampt bij con- tact met de buitenlucht. Van der Put: “De ernst was vooraf lastig in te schatten. Er zijn daarom veel maatregelen genomen, met aanpassingen in de tunnelboorma- chine en bij de scheidingsinstallatie. Bij het bemonsteren van de boorgrond hoefden we tot nu maar één partij, zo’n 1.300 m3


, opzij te zetten vanwege te veel


verontreiniging. De rest bleef binnen de normen en konden we in de plas storten.” In de boormachine wordt de lucht conti- nu gemeten, meldt Schubert: “We moni- toren altijd al op zuurstof en koolmonoxi- de, maar nu is het bijzonder vanwege die verontreiniging met organische stoffen. In de tunnel en de tunnelboormachine heb- ben we nog geen overschrijdingen ge- had. Wat betreft duurzaamheid hebben we getest of de verontreiniging de rubbe- ren afdichtingsprofielen in de tunnelwand kan aantasten. Dat bleek niet het geval. Als civiele ingenieurs hebben wij niet veel verstand van verontreinigingen en che-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48