search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
een hoger niveau


Tussen Leiden (boven) en Voorschoten (onder) door loopt de RijnlandRoute, met aansluitingen op A44 en A4. Bij het tunneltracé (geblokt) zijn de belangrijkste passages aangegeven.


Noviteiten “Iedere tunnel is uniek”, zegt Thomas Schubert van Vinci Construction Grands Projets desgevraagd en hij kan het we- ten. Hij werkt al meer dan dertig jaar in de tunnelbouw, onder meer in diverse Nederlandse tunnelprojecten, en is bij aannemer Comol5 projectleider voor de boortunnel. “Deze tunnel heeft een rela- tief grote diameter en de grondgesteld- heid is anders dan bij eerdere projecten. De bodem is hier wat Nederlandse colle- ga’s ‘dik water’ noemen. De grond is heel sensibel voor zettingen (kleine verzakkin- gen ten gevolge van het boren, red.) en trillingen.” Bijzonder is ook dat de weg-


Thomas Schubert (links) en Arjan van der Put voor de ‘start bell’ van de twee- de tunnelbuis, waar volgens planning in april het boren begint.


DUURT EEN HALF JAAR


gegraven grond wordt gebruikt voor het ‘verondiepen’ van de nabijgelegen Mee- slouwerplas. “Dat is beter dan alle grond met vrachtwagens over de A4 afvoeren.” Arjan van der Put van de provincie Zuid- Holland wijst op de tunnelconstructie. Hij deed eerder bij Rijkswaterstaat erva- ring op met boortunnels en nu begeleidt hij projecten voor de provincie. De tun- nelbuis bestaat uit betonnen ringen van twee meter breed met elk zeven segmen- ten die allemaal even groot zijn. Voorheen werden in Nederlandse tunnels de ringen opgebouwd uit zeven of acht segmenten, aangevuld met een kleinere sluitsteen.


OTAR Nr.1 - 2020 33


HET BOREN VAN ÉÉN BUIS IN DE RIJNLANDROUTE


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48