search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
CoVadem:


Big data voor slimmere scheepvaart en een duurzaam beheer van de vaarweg


Een actueel beeld van de vaarwegconditie is cruciaal voor duurzaam en veilig transport over water. Wie ziet de vaarweg vaker dan de dagelijkse gebruiker? Door naast de bestaande monitoring ook de vaarweggebruiker in te zetten voor het inzamelen en delen van gegevens kan dit inzicht signifi cant worden verrijkt. Hierdoor kan bijvoorbeeld schoner en effi ciënter worden gevaren, gerichter en uiteindelijk pro-actiever worden gebaggerd en het vaarwegennet beter worden benut. Vanuit deze achtergrond is CoVadem ontstaan.


Johan Boon en Rolien van der Mark (beide Deltares), Meeuwis van Wirdum (Covadem Services BV)


38 Nr.1 - 2020 OTAR D


e transportsector is voor Neder- land als distributieland een cru-


ciale pijler. Het vervoeren en overslaan van goederen beslaat zo’n 10% van onze economie, met een jaarlijkse omzet van ruim 50 miljard euro. 35% van het trans- port gaat over water. Met een jaaromzet van bijna 3 miljard euro levert deze sector jaarlijks zo’n 30.000 banen op voor Ne- derland. Om deze positie te behouden en zelfs verder te versterken is het nodig om het vervoer over water steeds slimmer, schoner en veiliger te maken.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48