search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Module assetmanagement


voor beton ontwikkeld door Concrefy


Klimaatverandering, kunstwerken die het einde van hun levensduur naderen, een verhoogde verkeersintensiteit op wegen: zo maar een aantal voorbeelden van veranderingen die impact hebben op het ‘welzijn’ van beton. Om deze reden heeft Concrefy, een private, internationale kennisinstelling voor onderzoek naar beton, een specialistische module voor betonbeheer ontwikkeld. “Met sensoren genereren we realtime informatie over de status van beton in onder meer infrastructurele kunstwerken zoals sluizen, bruggen en tunnels. Met deze module is het mogelijk assetmanagement effectiever, sneller en voordeliger uit te voeren”, aldus managing director Toine van Casteren van Concrefy.


Wink Sabée H


et instorten van de Ponte Mo- randi in Genua in 2018 had met


beter onderhoud voorkomen kunnen worden, stelt Toine van Casteren onom- wonden. Niet dat hij de Italiaanse situa- tie wil vergelijken met de staat van on- derhoud van bruggen, tunnels, pijlers, kademuren en sluizencomplexen in Ne- derland, maar vast staat, zo stelt hij, dat veel kunstwerken in den lande het einde van hun economische levensduur nade- ren. “Veel kunstwerken zijn meer dan vijf- tig jaar oud en hebben bovendien te ma- ken met een hogere verkeersintensiteit én een hogere belasting als gevolg van zwaarder verkeer. Kunstwerken raken daardoor sneller overbelast. Net zoals dat geldt voor het wegennet.”


22 Nr.1 - 2020 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48