search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Belangrijkste norm wordt vernieuwd De norm NEN 6787 ‘Het ontwerpen van beweegbare bruggen – Veiligheid’ is een van de belangrijkste normen die gelden voor bruggen en sluizen. Momenteel wordt door de normcommissie hard ge- werkt aan een nieuwe versie van deze norm, die beter aansluit bij de huidige stand der techniek, aangezien de huidi- ge versie al uit 2003 stamt. Teijn Salet zit namens Pilz in deze normcommissie. Hij lichtte voor de aanwezigen een tipje van de sluier op en vertelde meer over de in- steek en de tijdslijn van de ontwikkeling.


Sluis Vlissingen - beeld RWS


Proces brug bouwen of renoveren Bij het bouwen of reviseren van een brug zijn vaak meerdere partijen betrokken. Hoe kan een eigenaar daarin het beste te werk gaan? Wat zijn de keuzes in het aanbestedingstraject en in hoeverre is een proces vooraf volledig in te schat- ten? Remmert Kool, Tendermanager bij Pilz, sprak met de aanwezigen over de verschillende vormen van aanbesteding die eigenaars kunnen volgen. Daarbij zet- te hij de uitersten van RAW en Best Va- lue tegenover elkaar. Bouwteams kunnen ook uitkomst bieden, mits het onderlin- ge vertrouwen hoog is en blijft. Ruud van Helmondt van de Gemeente Bergen op Zoom werkt momenteel met zo’n bouw- team aan een project. “We hebben het project in eerste instantie met een tra- ditioneel RAW-bestek uit willen zetten, maar merkten gaandeweg dat het te in- gewikkeld was. Nu werken we met ver- schillende organisaties, verbonden in een


bouwteam. Hierbij benutten we elkaars expertise ten volle. Vertrouwen in elkaar hebben en houden is hierbij de belang- rijkste factor voor succes.”


Brug in de praktijk Naast het veiligheidsaspect, dat vast- gelegd is in de benoemde normen, is het minstens zo belangrijk dat een brug of sluis goed functioneert. Een brug die constant open staat vormt een belemme- ring voor het wegverkeer en een gesloten brug is een strop voor het verkeer op de vaarweg. De filosofie achter het functio- neel ontwerp en de praktische invulling daarvan zorgen voor een zo goed moge- lijk en veilig werkende brug. “Tijdens het praktijkgedeelte in de middag hebben we bezoekers meegenomen in onze gedach-


tegang rondom de functionele veiligheid van bruggen en sluizen. Hierbij is de wijze van bedienen een belangrijk onderdeel, evenals de ondersteuning die de tech- nische installatie moet bieden. Waarom worden bepaalde keuzes op die manier gemaakt en wat is het uiteindelijke doel?” legt Arjen Verhoeven, Technisch directeur van Pilz uit. Iedereen kon ter plaatse wer- ken met een paar op afstand bestuurbare bruggen. Op het einde van de dag konden deel- nemers ook nog de nieuwste manier van live monitoring zien, waarbij diverse disci- plines met elkaar in contact staan.


Meer informatie: https://opleidingen.pilz.nl


Hefbrug Waddinxveen van bovenaf


Bruggentraining Naast een jaarlijks terugkerend event waarin diverse actuele zaken rondom bruggen en sluizen belicht worden, organiseert Pilz meerdere malen per jaar de training ‘Veiligheid van beweegbare bruggen’. In deze training wordt veel dieper ingegaan op de geldende normen en regelge- ving. Cursisten leren wat de gevolgen van het toepassen van de Machinerichtlijn en de Arbeidsmiddelenrichtlijn zijn. Daarnaast wordt uit- gelegd hoe de verschillende veiligheidsvraagstukken volgens de huidige stand der techniek opgelost kunnen worden. De cursus duurt een dag en is geschikt voor iedereen die die betrokken is bij de veiligheid op en rondom bruggen. Basiskennis van de Machinerichtlijn is gewenst, zodat cursisten direct op het juiste niveau instromen. Contact: Edmund Meijer +316 2085 1419 of e.meijer@pilz.nl


OTAR Nr.1 - 2020 17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48