search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Actueel KWS en Boskalis Nederland maken dijk Texel veiliger


De Combinatie Tessel (Bos- kalis Nederland en KWS) heeft eind januari de méér dan 17 kilometer versterkte dijk op Texel vandaag over- gedragen aan opdrachtge- ver Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Dat is acht maanden eerder dan de contractuele opleverdatum van september dit jaar. Het sein ‘Dijk veilig’ is al op 14 oktober vorig jaar gegeven.


Aanvoer per schip Combinatie Tessel is in het vroege voorjaar van 2016 gestart met het project. Sindsdien is door de combi- natie hard gewerkt aan het ontwerp van de negen dijk- secties aan de oostzijde van Texel tussen De Cocksdorp en de veerhaven bij Het Horn- tje. In de Civiele Combinatie


Tessel ontwierpen en reali- seerden Boskalis Nederland, Van Hattum en Blankevoort (net als KWS een VolkerWes- sels-onderneming) en Friso Civiel de drie gemalen en alle damwand constructies. De logistiek werd zodanig verzorgd dat de omgeving nagenoeg geen hinder van de werkzaamheden heeft onder- vonden. Bijna alle materialen, dus ook het 170 graden war- me asfalt, zijn per schip van en naar het eiland vervoerd; een hele puzzel, want zelfs in de vakantieperiode werden soms nog tot wel vier sche- pen per dag gelost op de los- wal.


Uitdagingen


De combinatie heeft samen met het projectteam van opdrachtgever HHNK vele uitdagingen overwonnen.


Asfalt laden voor de Texelse dijk


Zo werd al in oktober 2017 het eerste gemaal in bedrijf gesteld, en een jaar later de andere twee. Ook werd bij het ontwerp van een havendam de archeologische wierdijk in de haven van Oudeschild behouden. Het werk is uitge- voerd in en tijdens getijden en tussen twee natura 2000


gebieden. En er is een enor- me CO2


-reductie is behaald


door circulair ontwerpen, her- gebruik van materialen en materiaal te transporten per schip in plaats van per as. Het resultaat is er: een veilige sterke dijk én een zeer tevre- den omgeving, opdrachtge- ver en Gemeente Texel.


Hoogwerkersbeurs APEX bij voorbaat succesvol


Van 9 tot en met 11 juni presenteren meer dan 103 exposan- ten in en rond het MECC in Maastricht allerlei soorten hoog- werkers, verreikers, werkliften, schaarliften, verticale werkplat- forms en ander hoogwaardig steigermateriaal.


Een half jaar voor aanvang van de tiende editie van APEX is de stand- en expositieruimte van de internationale vakbeurs op het gebied van mobiele werkplatforms reeds volledig uitver- kocht.


Naast de aanwezigheid van nagenoeg alle topfabrikanten uit Europa en de VS is ook de groeiende invloed van Chinese leveranciers overduidelijk. Opvallend dit jaar is ook het aan- tal exposanten gespecialiseerd op het gebied van batterijtech- nologie als gevolg van de toegenomen interesse in niet-diesel krachtbronnen op het gebied van mobiele hoogwerkers. Naast platformfabrikanten horen ook leveranciers van componenten en softwarespecialisten tot de exposanten.


Gelijktijdig met APEX zal wederom ook het jaarlijkse congres van de European Rental Association alsmede de International Rental Exhibition (IRE) in het MECC worden gehouden.


https://apexshow.com/


OTAR Nr.1 - 2020 19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48