search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Rijkswaterstaat op weg


Rijkswaterstaat heeft in 2012 de organisatie heringericht, waarbij de werkprocessen centraal zijn komen te staan. De hoofdwerkprocessen zijn toen afgebakend, waarbij ook het hoofdproces Omgevings- en Assetmanagement (OAM) is benoemd. Toen is ook de rol van proceseigenaar ontstaan. Rijkswaterstaat maakt zich nu op voor de ontwikkeling naar OAM 2.0. Wat betekent dit en wat moet daarvoor gebeuren? OTAR besprak het met Bob Demoet, Hoofdingenieur- directeur van Rijkswaterstaat West Nederland Noord en proceseigenaar voor OAM.


Jos van Maarschalkerweerd


”Als professionele uitvoeringsorganisatie van het ministerie van I&W wil Rijkswater- staat de toekomst een stap voor zijn, om niet in de problemen te komen. Asset- management helpt om op een gestructu- reerde manier het areaal te beheren op basis van juiste en actuele gegevens en


W 6 Nr.1 - 2020 OTAR


aar staat Rijkswater- staat nu met OAM?


met goede bagage naar de toekomst te kijken. We werken nu volgens de waarde- keten van assetmanagement, waar ook de omgeving een rol in speelt. De waar- deketen is gebaseerd op het Plan-Do- Check-Act-principe. Het begint met de vraag: welk areaal hebben we en welke onderhoudsbehoefte komt daaruit? Wat nemen we voor een aantal jaren vooruit


op in onze programmering? Wat wordt er gecontracteerd en uitgevoerd door marktpartijen? De cirkel wordt vervol- gens gesloten door te kijken wat er daad- werkelijk is uitgevoerd. Voor onderdelen van het netwerk zijn beheerregimes ont- wikkeld, waarin feitelijk de onderhouds- behoefte van dat deel van het netwerk is vastgelegd. Door daar inspectiegege-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48