search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN Sigarendoosje


Op 4 februari was ik bij de presentatie van het wetsvoorstel van GroenLinks waarmee zij de stikstofuitstoot in 2035 willen hal- veren. Ik waardeer hun inspanning omdat zij met hun initiatief- wet proberen het stikstofprobleem in zijn geheel aan te pakken. Het bevat bovendien een aantal goede elementen die helpen om uit de impasse te komen waar we al meer dan acht maan- den in zitten. Een plan van het kabinet dat het stikstofprobleem integraal aanpakt is tot op heden uitgebleven.


Als voorman van bouw en infra lobby ik bij alle politieke par- tijen voor een integrale oplossing voor de stikstofi mpasse. Met een enkele maatregel kom je er niet. De opbrengst van het pak- ket aan stikstofmaatregelen van het kabinet moet in zijn geheel in de ‘stikstofbank’ worden gestort. Alleen dan ontstaat ruimte voor een broodnodige drempelwaarde voor onze sector, die no- dig is om weer op volle kracht aan de slag te gaan voor Neder- land.


Op 5 februari was ik te gast bij Sven Kockelmann op NPO Radio 1 in het programma 1 op 1. Hier schreef ik op de achterkant van een sigarendoosje hoe wat mij betreft dit integrale pakket eruit moet zien. Ik deel het graag ook met u. 1. Het is verstandig dat het kabinet boeren uitkoopt en zo ge- bruik maakt van de bereidheid die er bij velen is om met hun bedrijf te stoppen. Maximeer dit bedrag niet.


2. Maak natuurgebieden robuuster en trek voor dit herstel de komende zeven jaar één miljard euro per jaar uit.


3. Betaal voor emissieloos bouwen. Een elektrische generator kost zeven keer meer als een diesel aangedreven versie. Stop met gunnen op laagste prijs en kom met een goede subsi- dieregeling om het wagenpark en materieel versneld af te schrijven.


4. Haal groot onderhoud van infra naar voren en behoud zo ook werkgelegenheid. Zonder deze maatregel lopen we het risico dat onze vakmensen weg zijn.


Het is onbestaanbaar dat de winst die ontstaat door de stik- stofmaatregelen van het kabinet niet volledig beschikbaar komt voor woningbouw, infrastructuur en verduurzaming. Nederland moet vooruit en kan woningzoekers, forenzen en het klimaat niet langer in de kou laten staan.


Maxime Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland


OTAR Nr.1 - 2020 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48