search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Actueel Kampense Scheeresluis gaat virtueel in 3D-informatiemodel


Provincie Overijssel, Tauw en Twinsense- 360 hebben gezamenlijk gewerkt aan een 3D- informatiemodel van de nieuwe recreatiesluis in Kampen. Daarmee kan de provincie de beheer- en onderhouds- werkzaamheden eenvoudiger, efficiënter en veiliger uitvoeren. De provincie heeft Tauw en Twinsense- 360 gevraagd met een concreet plan te komen om de mogelijkheden van een 3D informatiemodel te onderzoeken. Tauw heeft de informatie samengebracht in een 3D informatiemodel; Twinsense360 heeft de informatie vervolgens verwerkt in een interactief Virtual Reality model.


Van puntenwolk naar 3D-model


De huidige situatie van de sluis goed is eerst inzichtelijk gemaakt met een laserscan en dronescan. De resultaten van deze scans zijn weergegeven in een zogenaamde puntenwolk, die de basis vormde voor het 3D-informatiemodel. Op deze wijze kon de sluis heel realis- tisch en op de centimeter nauwkeurig in 3D in beeld worden gebracht. Koppeling van verschillende gegevens uit bestaan- de systemen leverde een 3D-informatie- model op, waarin medewerkers snel alle relevante informatie kunnen vinden. En door gebruik te maken van Virtual Reality kan de sluis ook virtueel bezocht worden.


Begrijpelijker, efficiënter en veiliger


In dit 3D-informatiemodel staat informa- tie over de sluis op overzichtelijke wijze bij elkaar. Van assetmanagement infor- matie (zoals de onderhoudsgeschiedenis per object) tot veiligheidseisen (bij het werken langs een waterkant). Door deze manier van werken verwacht de provin- cie meer inzicht en grip te krijgen op haar assets.


In het assetmanagementsysteem kan bijvoorbeeld met één klik op een sluis- deur visueel worden weergegeven hoe de sluis eruit ziet, wat de afmetingen zijn, wanneer de sluis voor het laatst


Het uit een puntenwolk gegenereerde 3D-model van de Scheeresluis


geïnspecteerd is en uit welke objec- ten (sluisdeur, machinekamer etc.) deze bestaat. Mocht de provincie de capaci- teit van de sluis willen vergroten, dan is direct inzichtelijk hoeveel ruimte hiervoor beschikbaar is.


Ook kunnen medewerkers met een VR- bril op de sluis virtueel bezoeken en gewenste informatie raadplegen. Dit helpt de provincie om het werken in en rondom haar assets veiliger en efficiën- ter te maken; het model zal onder meer worden ingezet om veiligheidsinstructies aan onderhoudsmonteurs te geven, waarbij zij de sluis voor aanvang van de werkzaamheden al een keer ‘virtueel’ bezocht hebben.


Uitbreiding


Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de reeds aanwezige informatie en software binnen de provincie. Zo is het 3D-informatiemodel gebaseerd op ArcGIS Pro van Esri. Met de huidige technieken en software heeft de provin- cie tools in handen om het 3D-model verder binnen de organisatie te kunnen uitbreiden, waarbij het toevoegen van nieuwe assets steeds efficiënter kan. “Het gaat hier natuurlijk om een klein proefgebied waar we deels fictieve


gegevens aan koppelen”, vertelt Chris Stiggelbout, projectleider bij provincie Overijssel. “Deze samenwerking heeft echter aangetoond dat we in relatief kor- te tijd en met behulp van onze bestaan- de systemen een enorme sprong kunnen maken in het inwinnen, integreren en presenteren van complexe informatie.”


Mogelijke vervolgstappen “Het innovatieve aan dit project is dat alle data gekoppeld zijn en zowel in Virtual Reality als in een online omgeving te bekijken is”, vertelt Albert Hoekstra, technisch manager bij Twinsense360. “Een onderhoudsmonteur kan in het Virtual Reality-model een veiligheids- instructie doorlopen. Een mooie en rela- tief kleine stap zou zijn om de data in Augmented Reality te visualiseren.” “Erg gaaf dat de provincie lef toont door zulke innovatieprojecten vorm te geven”, zegt Morrisson Kramer, datamanager bij Tauw. “Mij lijkt het een mooie vervolg- stap om live informatie (bijvoorbeeld uit sensoren) aan het 3D informatiemodel te koppelen. Dan heeft de provincie een live digital twin, waarin de status van de sluis real-time te zien is.”


18 OTAR Nr.1 - 2020


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48