search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Hoe volwassen is uw assetmanagement- organisatie?


Inzicht in het areaal en assets is één ding, maar hoe zit het met de bedrijfsvoering? Is die op orde of zijn er verbeterslagen te maken? Het optimaal managen van assets kan behoorlijk complex zijn. Saskia Pennings, business consultant bij Movares: “Veel grote gemeenten hebben al stappen gezet, maar er is slagkracht nodig in de vorm van goed organisatieadvies. De maturity scan van Movares kan net dat duwtje in de rug zijn om te weten wat de volgende stap is om te komen tot een effi ciënte, volwassen bedrijfsvoering.”


E


en aantal grote gemeenten, zoals Rotterdam, Den Haag en Amster-


dam, is goed op weg waar het gaat om het managen van hun assets. Zij hebben stappen gezet ter verbetering van de or- ganisatie om optimaal waarde te realise- ren uit de assets. Veel middelgrote ge- meenten worstelen daar nog mee, blijkt uit gesprekken met hen en uit hun be- leidsdocumenten. Zij willen toewerken naar een integrale aanpak voor assetma-


nagement, beginnen met risicogestuurd beheer en van daaruit verder groeien. Om hen hierbij te ondersteunen heeft advies- en ingenieursbureau Movares de maturity scan ontwikkeld voor assetmanagement- bedrijfsvoering. Deze scan is gebaseerd op de ISO 55000 en toegespitst op de klantengroep van Movares: overheden, vervoersbedrijven, rail-, weg- en water- beheerders en energieleveranciers.


Nuance van het verhaal De maturity scan bestaat uit 25 vragen, verdeeld over de zeven categorieën zoals die gebruikt worden in de ISO 55000. Be- wust is ervoor gekozen deze vragen niet toe te sturen via een online link, maar ze samen met een adviseur door te nemen. Pennings: ”De nuance van het verhaal is belangrijker dan de feitelijke uitkomsten.


30 Nr.1 - 2020 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48