search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Actueel Duurzaamheidsinnovaties N470 krijgen boost door Challenge


Cannassette is de eerste winnaar van de N470 Innovation Challenge die de pro- vincie Zuid-Holland samen met aanne- mer Boskalis organiseert. Deze jaarlijkse competitie is onderdeel van de duurza- me vernieuwing van de provinciale weg N470 tussen Delft en Zoetermeer. Vol- gens de jury is het plasticvrije geluids- scherm van hennephoutvezel een prak- tische innovatie die zo langs de N470 en andere wegen kan worden neergezet.


Plant verwerkt tot modulair geluidscherm


Cannassette is de Nederlandse fabrikant van geluidschermen op basis van hen-


nephoutvezel. De snelgroeiende indus- triële hennepplant gebruikt weinig water en geen bestrijdingsmiddelen. Door de vezels van de plant te mengen met kalk- binder en water ontstaat de natuurlijke en CO2


veel geluidshinder als een metershoog scherm.


-negatieve vulling voor het geluid- scherm. Deze vulling wordt verwerkt in cassettes van duurzaam Magnelis metaal die gekoppeld worden tot een geluidsscherm van de gewenste afme- tingen.


Houten reflectorpaaltjes en aangeklede wegbarrier De tweede plaats ging naar Van Swaay en Accsys die reflectorpaaltjes en ander wegmeubilair uit Accoyahout hebben ontwikkeld. Accoya is snelgroeiend hout dat op natuurlijke en duurzame wijze ver- edeld is, zodat het een extreem lange levensduur krijgt.


DeltaBloc ontving de derde prijs voor hun innovatie om veelgebruikte beton- nen wegbarriers van een geluidsabsor- berend ‘jasje’ te voorzien. Doordat deze wegbarriers veel dichter op het verkeer staan dan een normaal geluidsscherm, vermindert een beklede barrier even-


N470 als pilot Vanuit het Klimaatakkoord heeft Zuid- Holland de ambitie om stapsgewijs alle wegen en vaarwegen in de provincie te verduurzamen. De N211 tussen West- land en Den Haag werd in 2018 al onder handen genomen en CO2


-negatief opge-


leverd. Samen met de N470 vormt de weg een vliegwiel voor verduurzaming. In deze projecten legt Zuid-Holland de lat net iets hoger dan gangbaar in de markt waardoor aannemers en leve- ranciers uitgedaagd zijn te innoveren, samen te werken en hun creativiteit te gebruiken om de opdracht te mogen uit- voeren. Aannemer Boskalis bespaart met haar plan voor de N470 anderhalf keer zoveel CO2


als wordt uitgestoten bij


de werkzaamheden en het beheer van de weg. Bovenop toegepaste innovaties als rolweerstandverlagend asfalt en een energieopwekkend geluidsscherm wordt daar via de Innovation Challenge ieder jaar nog een innovatie aan toegevoegd die toepassing in de weg krijgt.


Onderzoek spreiding ov-reizigers via tarieven


In de metropoolregio Rotter- dam Den Haag (MRDH) zijn in 2019 onderzoeken gestart naar verschillende tariefsoor- ten en de effecten daarvan voor de reiziger. De vraag was of en hoe maatregelen als dalkorting, plustarief, één km-tarief, minima-arrange- ment en gezinstarief kunnen bijdragen aan kwalitatief goed en toegankelijk ov.


Het aantal ov-reizigers groeit met meer dan 3 procent per jaar. Op sommige OV-knoop- punten is de groei zelfs 10


42 OTAR Nr.1 - 2020


procent per jaar. Om daar- aan met kwaliteitsbehoud tegemoet te komen, wordt bestaande capaciteit beter benut, grotere voertuigen aangeschaft en de infrastruc- tuur aangepast. Daarnaast start een school- en werkge- versaanpak om woon-werk verkeer beter over de dag te verdelen, en werken MRDH en gemeenten aan betere fietsvoorzieningen.


Het tarievenonderzoek is onderdeel van een oriëntatie op mogelijkheden om het


ov-gebruik van reizigers beter over de dag te spreiden. De 23 gemeenten gaan zich nu over de resultaten buigen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48