search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Agenda


BRO PRAKTIJKFESTIVAL ONDERGROND 17 maart 2020, Amersfoort www.basisregistratieondergrond.nl


AQUA NEDERLAND VAKBEURS &


RIOLERINGSDAGEN 17, 18, 19 maart 2020, Gorinchem www.aquanederland.nl


CONGRES: DAG VAN HET OV 2020


23 maart 2020, Den Haag www.dagvanhetov.nl


Pilz: 1-daagse training Veiligheid van beweegbare bruggen


31 maart, 11 juni, 10 september, 27 november 2020, Vianen


https://opleidingen.pilz.nl/


KENNISMIDDAG ‘BEHEER IN TRANSITIE’ 7 april 2020, Amersfoort Gemeenten, CROW, Royal HaskoningDHV www.royalhaskoningdhv.com


INTERTRAFFIC AMSTERDAM 2020


21 – 24 april 2020, Amsterdam www.intertraffi c.com/amsterdam


INFRA EXPERIENCE CAREER EVENT 23 april, Rotterdam www.infraexperience.com


PAOTM CURSUS: PRACTICAL DATA SCIENCE 6, 8, 13 en 15 mei 2020, Eindhoven www.paotm.nl


PAOTM CURSUS:


RISICOGESTUURD BEHEER EN ONDERHOUD VAN INFRASTRUCTUUR 10 en 11 juni 2020 www.paotm.nl


DIJKEN EN RIVIEREN INTERNATIONALE VAKBEURS EN CONGRES 2 en 3 september 2020, Utrecht www.dijkenenrivieren.nl


NATIONALE STAALBOUWDAG 13 oktober 2020, Rotterdam www.staalbouwdag.nl/


Investeer in de nieuwste kennis en kunde VIND JOUW CURSUS OP PAOTM.NL!


\ Practical data science \ Life Cycle Costing (LCC) in de gww en bouw \ Risicogestuurd beheer en onderhoud van infrastructuur \ Data mining and business analytics


PAOTM advertentie OTAR 1 - feb20.indd 1 27-1-2020 15:53:04


OTAR is een uitgave onder licentie van de Vereniging van Infra Beheerders (VIB).


De vereniging biedt 120 jaar ervaring als netwerkver- eniging en is ontstaan binnen Rijkswaterstaat. De tijd heeft ons echter ingehaald: een goed netwerk- beheer staat of valt met samenwerking tussen alle partijen die zich met infra bezighouden: rijk, gemeen- ten, waterschappen, provincies, ProRail, Schiphol en nog vele anderen.


De Redactie Advies Commissie van OTAR stelt samen met de uitgever periodiek de inhoud van de uitgaven samen.


OPLEIDINGEN


WATERVEILIGHEID, WATERKWALITEIT, BIO-ENERGIE EN INDUSTRIËLE BOUW & INFRA


PAO Techniek en Management Postadres


Postbus 5048 2600 GA Delft Tel: 015-2784618 E-mail: info@paotm.nl www.paotm.nl


Vragen/ideeën/suggesties kunnen gesteld worden via het contactformulier op de website. Voor meer informatie zie: www.vib-infra.nl


GMB Postbus 2


4043 ZG Opheusden T 088 - 88 54 000 E info@gmb.eu


De VIB is ontstaan uit een behoefte om ervaringen uit te wisselen en te sparren over actuele onderwerpen uit de wereld van infrabeheer.


46


OTAR Nr.1 - 2020


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48