search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDER BELASTING DEFORMEERT”


voegovergangen en voegovergangen uit- gevoerd als rubber matten. Alle types zijn er in tal van varianten en uitvoeringen.


Sluitpost Ontwerp, fabricage én uitvoering van voegovergangen moeten goed zijn, al- dus Leendertz. Maar in de praktijk krijgen voegovergangen volgens hem niet altijd de aandacht die nodig is. Vaak gaat het om een sluitpost. “Op de tekening gaat het om een streep, maar de voegover- gang is een belangrijk en complex onder- deel. De kosten van voegovergangen en opleggingen worden onderschat, en ook de relatie tussen voegovergangen en op- leggingen.” Voegovergangen krijgen het zwaar te verduren, dus is er sprake van slijtage en vermoeiing. Een verkeerde keuze, fout ontwerp of slechte uitvoering van een voegovergang kan grote gevolgen heb- ben, stelt Leendertz. Het kan leiden tot ongeplande afsluitingen met veel ver- keershinder en hoge onderhouds- of ver- vangingskosten.


Van drukke autosnelwegen tot rustige gemeentelijke wegen, Nederland telt een enorm aantal voegovergangen van aller- lei types en maten. Zij vormen de verbin- ding tussen weg en brug of viaduct.


V


oegovergangen zijn een cruci- aal onderdeel van het wegennet.


Voegovergangen bieden de ruimte die nodig is voor beweging van het brugdek als gevolg van temperatuurschommeling en verkeersbelasting, en dragen ook zelf het verkeer. In grote lijnen zijn er drie ca- tegorieën: stalen voegovergangen met een lange levensduur, stillere flexibele


Moeilijke materie “Het kennisniveau op het gebied van voegovergangen is vaak niet voldoende”, waarschuwt Leendertz. “Het ontbreekt bij opdrachtgevers en uitvoerders gere- geld aan kennis en rekenvaardigheden om de juiste keuze te kunnen maken”. “Het staat allemaal in de RTD 1007, die verwijst naar Europese normen en deze aanvult voor de Rijkswaterstaatpraktijk. Maar het is moeilijke materie als je er niet in thuis bent. Bij het uitrekenen van een stalen voegovergang komt hetzelfde kij- ken als bij het uitrekenen van een stalen brug.” Om het kennisniveau te verhogen geeft het Platform Voegovergangen en Opleg- gingen geregeld cursussen. Leendertz is co-auteur en docent. PVO biedt ook een leidraad om tot de juiste keuzen en be- rekeningen te komen. “De kennis daar- over is matig aanwezig. Een probleem is


OTAR Nr.1 - 2020 27


“JE MOET TOT IN DETAIL WETEN HOE EEN BRUG


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48