search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Tunnelboren naar


Een tunnel boren in de slappe Nederlandse bodem is een uit- daging op zich. Voor de boortunnel in de RijnlandRoute komen daar nog bij kritische passages, organische bodemverontreini- ging en diepgravend explosievenonderzoek. Spannend zijn ook de bredere dwarsverbindingen tussen de twee tunnelbuizen en het schrappen van de traditionele kleine sluitsteen. Dit najaar moet er licht aan het eind van de tunnel komen. Wilma Schreiber


D


e boortunnel van de Rijnland- Route, 2.250 meter lang, telt


twee buizen van 11 meter diameter met elk twee rijbanen. De tunnel begint in de startschacht op 19 meter diepte, komt tot 30 meter diep te liggen (gemeten vanaf de tunnelbodem) en gaat bij de ontvangstschacht over in een verdiept aangelegd wegtracé. De tunnel ligt gro- tendeels in het zand en passeert waar hij


32 Nr.1 - 2020 OTAR


naar beneden gaat en naar boven komt lagen kleiig veen en klei/zand. Na aan- besteding van het project RijnlandRoute eind 2016, bouw van de startschacht en opbouw van de tunnelboormachine, startte het boren van de eerste tunnel- buis augustus 2019. Eind januari was de eerste tunnelbuis klaar. Tijd voor een eer- ste balans.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48