search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Actueel Commotie over verondieping natuurplas Alphen met granuliet


Naar aanleiding van een uitzending van het tv-programma Zembla op 6 februari is commotie ontstaan rond de verondie- ping van de waterplas Over de Maas bij Alphen, door storting van granuliet.


Granuliet is een fijn materiaal dat overblijft na het breken van grote stukken graniet (bijvoorbeeld voor het maken van steen- slag dat wordt gebruikt in asfalt). Er is verschil van inzicht over de vraag of granuliet grond of bouwstof is.


Zembla stelt dat dat laatste het geval is, en dat het een scha- delijke afvalproduct betreft. Het programma suggereert dat de vergunningverlening heeft plaatsgevonden onder politieke druk. Daarbij is discussie over de rol van Rijkswaterstaat en oud- minister Halbe Zijlstra.


Rijkswaterstaat erkent dat de onduidelijkheid te lang heeft voortbestaan of granuliet valt binnen de definitie van grond of moet worden gezien als een bouwstof op basis van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). De conclusie luidt echter dat het om grond gaat, en dat granuliet onder voorwaarden vastgelegd in het Bbk, goed en veilig te gebruiken is.


Op de nieuwspagina’s van www.rijkswaterstaat.nl vindt u de uitgebreide verklaring van RWS over deze kwestie.


Foto: Rijkswaterstaat | Joop van Houdt ProRail onderzoekt problemen Willemsspoortunnel


ProRail stelt een onderzoek in naar de problemen die zich in de eerste week van februari manifesteerden bij inspectie in de Rotterdamse Willemsspoortunnel. ProRail stelde een van de vier sporen onmiddellijk buiten gebruik, vanwege de slechte staat waarin het zich bevond. Tracémanager Bart Leistra van ProRail meldt dat er twee problemen zijn vast- gesteld rond het betreffende spoor. Ten eerste is er sprake van spoorvernauwing, veroorzaakt door het kromtrekken van houten dwarsliggers. Ten tweede hou- den de bevestigingsmiddelen de spoor- staven niet meer volledig op hun plaats.


Uitstel groot onderhoud Centrale vraag in het onderzoek is hoe het komt dat het spoor niet eerder is vernieuwd. Het groot onderhoud dat aan de sporen in de Willemsspoortun- nel gepland stond voor eind 2016, begin 2017 is destijds niet doorgegaan in deze tunnelbuis en stond nu in de planning voor eind 2020.


OTAR Nr.1 - 2020 43


Spoedreparatie ProRail en aannemer VolkerRail hebben inmiddels een spoedreparatie in de Wil- lemsspoortunnel uitgevoerd. Over een afstand van 2,5 kilometer zijn spoorsta- ven en bevestigingsklemmen vervangen. Later dit jaar volgen nieuw spoorgrind (ballast) en betonnen dwarsliggers.


De twee sporen in de andere tunnelbuis zijn destijds wel vernieuwd. ProRail benadrukt dat de problemen met het Willemsspoor in de achterliggende periode geen gevaarlijke situatie hebben opgeleverd.


Foto: ProRail | Vincent Basler


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48