This page contains a Flash digital edition of a book.
toepassing van de nieuwe technieken kun je brandstof besparen, planningen nog efficiënter maken en de betrouw- baarheid van levering verbeteren.”


Wat leveren deze investeringen de Nederlandse economie en de schatkist op?


“Op termijn kunnen de publieke kosten omlaag: denk bijvoorbeeld aan DRIPS. Fysieke wegkantssystemen kosten veel meer dan data-ontsluiting en informa- tieverstrekking via navigatieappara- tuur. De bijdrage aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid levert maat- schappelijk rendement op. En de acti- viteiten van de Nederlandse ITS-sector leveren nieuwe economische dynamiek en werkgelegenheid op.”


De overheid investeert nu. Wanneer is de markt aan zet? “Voor de meeste innovatieve oplossin- gen is er nog geen kant-en-klare markt van afnemers. Dat maakt de risico’s voor de private sector op dit moment relatief hoog. Daarom doet de overheid mee. We nemen een deel van die risi- co’s voor onze rekening. Dat gaan we wel afbouwen. Uiteindelijk zullen publie-


ke en private klanten de doorontwikke- ling financieren vanuit de producten en diensten die zij afnemen. Maar er is ook een publieke businesscase: bestaande publieke taken op een slimmere en ef- fectievere manier inrichten is ook mo- gelijk. Denk bijvoorbeeld aan data voor wegbeheerders: inkopen van private da- tasets is minder kostbaar en geeft meer flexibiliteit dan alle data in eigen beheer produceren met eigen systemen.”


De ontwikkelingen op het gebied van slimme systemen in de bouw- en infrawereld gaan momenteel heel snel. Waar ziet u grote kansen voor betere en efficiëntere infrastructuur op het gebied van kosten en gebruik? “Ik omarm deze ontwikkelingen zeker. Het is echter nog niet mogelijk om bij bijvoorbeeld zelfrijdende voertuigen een robuuste inschatting te maken van wat dit betekent voor de doorstroming en de wegcapaciteit. Nu tests met zelfrijdende voertuigen kunnen plaatsvinden en er verschillende andere pilots lopen, doen we waardevolle ervaring en kennis op.”


Welke gevolgen ziet u in het kader van het gebruik van nieuwe technologie voor de arbeidsmarkt in de infra? “Het is nog veel te vroeg om dergelijke effecten of scenario’s al in beeld te hebben. Naarmate de ontwikkelingen vorderen, zal dit duidelijker worden. Wel staat vast dat er door deze ontwikkeling kansen ontstaan voor het bedrijfsleven. Als gevolg van nieuwe technieken ver- dwijnen er in de toekomst mogelijk be- paalde banen, maar kunnen er tegelij- kertijd weer andere banen ontstaan.”


Welke ambitie heeft u ten aanzien van slimme technologie om het aantal files in Nederland terug te brengen? “De Nederlandse infrastructuur behoort tot de beste ter wereld. Ik wil die positie behouden. We verbeteren de bereik- baarheid in Nederland met nieuwe in- frastructuur en bevorderen daarbij in- novatie. Door onze koploperpositie te versterken en een voorloper te zijn op het gebied van coöperatieve ITS, zelf- sturende auto’s en slimme mobiliteit, komen economische voordelen binnen handbereik.”


Het is heerlijk stil langs de weg Dankzij de ESCOjoint voegovergang


ESCOjoint 80


ESCOjoint 60s


ESCOjoint 260s


edilon)(sedra Contracting is dé specialist in het vervangen, renoveren en ontwikkelen van voegovergangen. Naast de inmiddels veelvuldig toegepaste enkelvoudige stalen voegen ESCOjoint 80 en de ESCOjoint 60s, is nu ook een meervoudige uitkragende vingervoeg ontwikkeld, de ESCOjoint 260s. Deze voeg is specifiek ontworpen voor lange kunstwerken met een voegbeweging in de lengterichting tot 260 millimeter. Alle voegen voldoen aan de RTD 1007-2 norm.


)( Geluidsarm )( Modulair systeem )( Levensduurverwachting > 40 jaar


)( Slijtvast en onderhoudsarm )( Tijdwinst


)( Voldoet aan de RTD 1007-2 www.edilonsedracontracting.com | contracting@edilonsedra.com | T +31(0)475-46 29 28 Nr.1 - 2016 OTAR O Nr.1 - 2016TAR 9 Contracting


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58