This page contains a Flash digital edition of a book.
Technisch hoogstandje Het fietsviaduct bij Klutsdorp was een technisch hoogstandje: door een wegbeeldanalyse bleek dat het noodzakelijk was om de midden- pijler uit het ontwerp te verwijderen. Hierdoor kwamen er vier 58 meter lange liggers over de A4 van 150 ton per stuk.


Financieel Er zijn financiële wijzigingen bij de start van het project opgetreden. Het oorspronkelijke budget was 257 miljoen. Daar is het project binnen gebleven. Wel waren er wijzigingen ten opzichte van het contract wat aanbesteed was.


De oplevering De Greef: “Doordat de toekomstige beheerders in een vroeg- tijdig stadium zijn betrokken, waren we in staat om de ople- vering samen te laten vallen met de definitieve overdracht. De belangrijke les hierbij is geweest, volgens De Greef dat de sa- menwerking met toekomstige beheerders key is. “Bespreek wensen en verwachtingen en neem de tijd om de oplevering en overdracht samen te doorgronden. Eerlijkheid en transpa- rantie loont daarbij!” De Greef raadt aan om in dit soort pro- jecten eerst proef te draaien met een deeloplossing. Opleve- ring = Overdracht!


Planning * 1992 - Startnotitie * 1998 - Tracé besluit * 2001 - Tracé besluit Oostvariant vernietigd * 2007 - Standpunt Minister: keuze voor Westvariant * 2012 - Tracé besluit A4 Steenbergen onherroepelijk * 2014 - november: openstelling A4 Steenbergen * 2015 - juli: Oplevering en Overdracht


30 Nr.1 - 2016 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58