This page contains a Flash digital edition of a book.
Internet of Vehicles


Iedereen verbonden op de weg


Auto’s zullen in de toekomst steeds meer met elkaar en met de omgeving communiceren. Een enorme omwenteling. Maurice Geraets is directeur New Business bij NXP Semiconductors en specialist op het gebied van ‘Internet of Vehicles’. Hij legt uit wat dat betekent voor nu en voor de toekomst.


“V


oorspellingen geven aan dat er in 2020 zo’n 50 miljard apparaten met elkaar in verbinding staan in het ‘Internet of Things’. Een deel daar-


van wordt gevormd door ‘connected cars’ die met elkaar en met de infrastructuur (zoals matrixborden en verkeerslichten) communiceren en zo een ‘Internet of Vehicles’ vormen.” Deze verbindingen gebruiken volgens Geraets zowel het mobiele data netwerk (bijvoorbeeld 4G/LTE) als directe communicatie tussen voertuigen met een van WiFi afgeleide communicatie- standaard (WiFi-p) voor de Automotive industrie.


Toekomstmuziek?


Op de vraag of het alleen om de toekomst gaat of dat er al nieuwe ontwikkelingen geïmplementeerd zijn op dit gebied, zegt Geraets het volgende: “Heel veel nieuwe auto’s zijn van- daag de dag al uitgerust met communicatiemogelijkheden met de autofabrikant.” Verder legt hij uit dat vanaf april 2018 alle auto’s die in Europa op de weg toegelaten worden van een ‘emergency call’ systeem voorzien moeten zijn. Hiermee maakt de auto automatisch verbinding met de alarmcentrale ingeval van een ongeluk. “Maar ook apps die laten zien wat de laadtoestand van een elektrische auto is, maken gebruik van deze technologie.”


In Nederland lopen we volgens Geraets bovendien voorop met het toepassen van de genoemde WiFi-p technologie. Als voorbeeld noemt Geraets het project ‘Spookfi les A58’. Daarin krijgen automobilisten op de A58 via een app op hun telefoon continu een individueel snelheidsadvies. Op die manier wordt gewerkt aan het verminderen van de spookfi les op de A58. Geraets: “In het ‘Spookfi les’-project ontvangen bestuurders volgend jaar al snelheidsadviezen op hun navigatie-app in de auto, gebaseerd op deze technologie.”


48 Nr.1 - 2016 OTAR Invloed op de infrastructuur


Geraets stelt dat auto’s intelligenter worden en adviezen en geboden steeds meer in-car aangeboden zullen worden. “De infrastructuur speelt zeker in de introductiefase een grote rol. Het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu be- seft dit ook en neemt samen met Duitsland en Oostenrijk het voortouw om op de corridor Rotterdam – Frankfurt – Wenen de infrastructuur ‘slim’ te maken en met auto’s te laten com- municeren.” Volgens hem biedt dit voor de infrastructuursec- tor nieuwe kansen: “Interactieve communicatie tussen infra- structuur en auto’s biedt nieuwe mogelijkheden voor het intelligenter maken van de in- frastructuur. Auto’s zijn rijden- de sensoren die enorm veel in- formatie over verkeer, weer en de toestand van de infrastruc- tuur kunnen doorgeven.” Als Geraets een advies mag ge- ven aan de infra sector zou het zijn: “Neem actief deel aan pi- lotprojecten met nieuwe tech- nologie. Het vroeg in de leer- curve stappen, biedt de beste uitgangspositie voor de toe- komst.”


Maurice Geraets verzorgt tijdens de Nationale Conferentie Beheer & Onderhoud van Infrastructuur op 23 maart 2016 de presentatie ‘Internet of Vehicles’.


Meer informatie: www.bouw-instituut.nl/infra


Conferentie > 23 maart 2016 Masterclass > 24 maart 2016


Gastheer: Provinciehuis Noord-Brabant 10e


[Beheer& Onderhoud}


infrastructuur


Tot 1 februari 2016


Congres & Masterclass Congres


Masterclass Overheden


€1199 €699 €599 €349


Vanaf 1 februari 2016


€1399 €899 €599 €449


Optimaliseer samen assetmanagement


•Assetmanagement •Verbinding•


Praktijkvoorbeeld Tennet •Kennisdeling •Projecten Platform •Provincies • Waterschappen•Samenwerken •Big Data• Internet of Vehicles • BIM


www.bouw-instituut.nl/infra [BO}


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58