This page contains a Flash digital edition of a book.
Actueel Bouwcampus officieel van start


De Bouwcampus ging op 13 januari officieel van start met ruim 400 genodigden uit de bouwsector. Het thema van het event was De Volgende Verdieping, verwijzend naar de strategie die De Bouwcampus de komende pe- riode wil volgen. De Bouwcampus is een ontmoetings- plaats in Delft waar partijen samen innovatieve oplossin- gen creëren voor vraagstukken op het gebied van leven, wonen en werken. Het moet een plek worden waar par- tijen uit de sector elkaar ontmoeten om vanuit verschil- lende perspectieven naar vraagstukken te kijken en hel- pen richting te geven aan belangrijke veranderingen in de maatschappij, zoals vergrijzing, verstedelijking en verduurzaming. Het is de bedoeling dat partijen uit de bouwketen, inclusief de eindgebruiker, samen over de grenzen van de sector heenkijken en een gedeeld per- spectief ontwikkelen op de vernieuwingsagenda.


Certificaat assetmanagement voor Provincie Noord-Holland


De Provincie Noord-Holland ontving in november het certifi- caat ISO 55001, de internationale norm voor assetmanage- ment. Dit betekent dat de provincie het beheer en onderhoud van haar assets goed organiseert. CMS Asset Management


adviseerde de Provincie Noord-Holland. Het is de eerste wegbeheerder binnen de Nederlandse overheid met dit certificaat.


Rotterdams fietspad met 100% gerecycled asfalt


In Rotterdam is in december een fietspad geopend waar in de onder-, tussen- én deklaag van de ver- hardingsconstructie 100% gerecycled asfalt is toe- gepast.


Het gerecyclede asfalt is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam, KWS Infra en Arizona Chemical. Door de toepassing van een additief van Arizona Chemical kunnen de volledige eigenschap- pen van verouderd asfalt worden hersteld. De grondstoffen hiervoor worden verkregen uit restproducten van naaldbomen die voor de papierindustrie zijn gebruikt.


Nr.1 - 2016 OTAR O Nr.1 - 2016TAR 27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58