This page contains a Flash digital edition of a book.
COLUMN Maxime Verhagen


Veilig thuiskomen Afgelopen jaar heeft u mij in deze column zien benadrukken dat blijven investeren in infrastructuur van groot belang is. Voor de concurrentie- positie van Nederland en om te zorgen dat iedereen voor werk en ple- zier van A naar B kan komen. Automobilisten, fietsers, treinreizigers en voetgangers. Betrouwbaar, zonder hinder en veilig. De beheerders en de infrabouwbedrijven maken dat met elkaar mogelijk, voor u, elke dag op- nieuw.


En juist die vrouwen en mannen moeten zelf ook veilig zijn. Het is schok- kend om te constateren dat er in 2015, net als in 2014, bijna wekelijks een incident was waarbij een pijlwagen, actiewagen of botsarbsorber werd aangereden. Dit leidt op zijn minst tot grote materiele schade en in het ergste geval tot (dodelijk) letsel bij veroorzaker, wegwerkers of wegin- specteurs.


Maxime Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland


Elk ongeval dreunt lang na. De impact is enorm. Op het bedrijf, de col- lega’s. Omstanders. Familie. Gezin. Net als de wegenbouwers, ziet ook opdrachtgever Rijkswaterstaat de urgentie om de veiligheid van werkne- mers en weginspecteurs te verhogen. Door maatregelen te nemen om het gedrag van weggebruikers aan te pakken. Er zijn veel te veel voorbeelden van projecten waarbijmassaal te hard langs wegafzettingen wordt gere- den, rode kruisen worden genegeerd en wegwerkers worden uitgeschol- den en letterlijk van alles naar hun hoofd krijgen geslingerd.


Maar ook de opdrachtgevers en de bedrijven hebben zelf een verant- woordelijkheid. We dwingen elkaar nu in een situatie waarin we werk- zaamheden uitvoeren met de beste doorstroming en laagste kosten. En dat voeren we dan maar zo veilig mogelijk uit. We lopen de kantjes er soms vanaf. Dat moet en dat kan anders. We moeten ook elkaar op onvei- lig gedrag aanspreken. Maar net zo goed als dat slecht gedrag niet wordt gesanctioneerd, wordt goed gedrag ook niet beloond.


Als goed voornemen voor komend jaar stel ik voor dat we de driehoek doorstroming – geld – veiligheid samen met elkaar in balans brengen. We moeten uitgaan van de veiligste oplossing en dan pas bekijken we hoe we de doorstroming zo goed mogelijk kunnen garanderen. Koste wat kost. En met iedereen. Wat vandaag anders kan om het veiliger te ma- ken, moeten we ook vanaf vandaag toepassen. Geen jarenlange commis- sies en dikke rapporten, maar praktische afspraken.


Weggebruikers, wegwerkers en weginspecteurs verdienen het om veilig te kunnen werken en ook eind dit jaar met de familie te proosten op 2017.


Nr.1 - 2016 OTAR O Nr.1 - 2016TAR 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58