This page contains a Flash digital edition of a book.
Achilleshiel van het wegennet


De aanleg van voegovergangen luistert nauw


Voegovergangen verdienen meer aandacht, zeggen experts. Duurzaamheid en geluid spelen bij dit cruciale deel van bruggen een steeds belangrijkere rol. Een verkeerde keuze of slech- te uitvoering kan leiden tot hoge onderhoudskosten en verkeershinder. Deskundigen pleiten voor meer aandacht en een beter kennisniveau in de branche.


Tekst: Richard Mooyman D


e gemiddelde automobilist merkt weinig van een voegovergang. Hooguit hoort of voelt hij even een hobbel bij het oprijden van een brug. De zwaar be-


laste voegovergang wordt ook wel de achilleshiel van het we- gennet genoemd. Voor wegbeheerders gaat het om een cru- ciaal onderdeel, dat kan uitgroeien tot een hoofdpijndossier. Zo’n voegovergang kan bijvoorbeeld vaker onderhoud nodig hebben dan gedacht. Of dat de gehele voegovergang moet worden vervangen vanwege voortijdige slijtage of mankemen- ten. Extra kosten en een ongeplande afsluiting van de weg kunnen het gevolg zijn. En dan belandt de automobilist in de fi le, of moet hij omrijden.


Nu nog sluitpost


Bij Rijkswaterstaat is specialist Frank van Beek, senior ad- viseur bij afdeling bruggen en viaducten van de Dienst Gro- te Projecten en Onderhoud, bezig met een missie om voeg- overgangen duidelijker op de kaart te zetten. Zowel intern bij Rijkswaterstaat, als extern. Van Beek is ook lid van kennis- organisatie Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO). Nu zijn voegovergangen bij bruggen en viaducten in de prak- tijk vaak een sluitpost, maar als het aan Van Beek ligt wordt dat straks anders. “We proberen een bewustwording op gang te brengen”, aldus Van Beek. “Bij projecten zou de voegover- gang altijd als een risico beschouwd moeten worden, waar- over vroegtijdig nagedacht wordt. Uit een in het verleden uit-


40 Nr.1 - 2016 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58