This page contains a Flash digital edition of a book.
BIJLAGE


Projecten Platform Assetmanagement > Ervaringen uit de markt


Het Projecten Platform vindt twee keer plaats: 11.00 en 15.15 uur. Kies twee interessante projecten.


Evaluatie gebiedscontract Kop van


Noord–Holland > Verbinding assetmanager / assetowner > Leerpunten uit de eerste ervaringen > Waar liggen de verantwoordelijkheden > Wat kan opdrachtnemer meer bieden aan opdrachtgever Wim van Veen, sectormanager Realisatie Infrastructuur, Provincie Noord Holland Marco Neeft, Project Manager WaakSaam, Combinatie WaakSaam


Energietransitie bij Assetmanagement > 0-meting CO2-footprint beheer en onderhoud > van Instandhouding naar Innovatie > Samenwerking met stakeholders Mirza Milosevic, Wegbeheerder, Provincie Zuid Holland Jonne Klaver, Projectleider, Provincie Zuid Holland


Meer ondeugendheid bij overheden > Assetmanagement een doel of een middel? > Bij implementatie assetmanagement wordt meer ondeugendheid gevraagd !


> Tot hoever is optimaliseren noodzakelijk? Don Bezemer, Directeur, DON Bureau bv


Is implementatie assetmanagement


bottum-up gemakkelijk? Ervaringen van WSRL > Waar komen we vandaan? > Wat hebben we gedaan? > Waar gaan we naartoe?


Wouter van Vuuren, Beleidsmedewerker Team TI Onderhoud, Waterschap Rivierenland


Prestatiecontracten doe je samen –


samenwerking en vertrouwen > Hoe steekt het prestatiecontract in elkaar? Presteren is samen leren. > Areaal op orde? GIS als tool. > Prestatiecontract met een cognitieve en sociale dimensie. Richard Wildeman, Projectleider Beheer en Onderhoud Infra, Ballast Infra Beheer Myra van Dijk, Teamleider Onderhoud wegen, Provincie Noord Brabant


Assetmanagement:


zo doet de Provincie Overijssel het! > Medewerkers betrekken vanuit eigen rol > Inhoud en proces hand in hand voor duurzame verandering, met ISO 55000 als structuur


> Ondersteunend aan omgevingsgerichte, toekomstbestendige werkwijze Henry Bos, Programmamanager Eenheid Wegen en Kanalen, Provincie Overijssel


Overijssel, een vooruitziende wegbeheerder > De kansen om het werk eff ectiever en effi ciënter in te richten > Aansprekende praktijkvoorbeelden Lindy Molenkamp, Hoofd Eenheid Wegen en Kanalen, Provincie Overijssel


Infra-informatie bestuurlijk in orde > Technische informatie en risico’s over infra-areaal van (overheids) organisatie herkenbaar voor het bestuur


> Verantwoording afl eggen over onderhoudsbeleid aan de politiek Albert Stuulen, Hoofd Provinciale Waterstaat, Provincie Fryslân


Meer waarde met bedrijfswaarden > Van behoeften en verwachtingen van de stakeholders naar bedrijfswaarden > De zoektocht naar de balans in fi nanciële, milieu- en maatschappelijke kosten, risico’s, kwaliteit van dienstverlening en prestaties m.b.v. bedrijfswaarden


> Ervaringen in het realiseren van waarde door gebruik van de bedrijfswaarden Willem-Jan Jansen, Programmamanager Assetmanagement, Waterschap Brabantse Delta


Sturen met asset management Hoe stuur je eff ectief op de juiste balans van kosten, risico’s en prestaties? > Juiste stuurinformatie > Organisatiegericht


Een verkenning van handvatten uit de praktijk. Dieter de Vroomen, Programmanager asset management, Balance Onno de Ruiter, Teammanager Infratechniek & Asset Management, Grontmij


Co-creatiesessies Opzetten van een beslismodel om grootschalig


onderhoud aan kunstwerken te prioriteren > Veel kunstwerken bevinden zich aan het einde van hun theoretische levensduur


> Wat bepaalt de noodzakelijkheid voor interventie? > Hoe komt u tot een beslissing? Halbert Taekema, Consultant risk & reliability, NRG Piet de Groot, Senior consultant risk & reliability, NRG


Co-creatiesessie vinden twee keer plaats: 11.30 en 15.45 uur


Machine Veiligheid bij renovatie van sluizen,


gemalen en beweegbare bruggen In deze workshop krijgt u antwoord op de volgende vragen: > Wanneer moet ik mijn brug of sluis aan de Machinerichtlijn laten voldoen? > Mijn brug of sluis functioneert al jaren prima, maar voldoet niet aan de Machinerichtlijn. Hoe voorkom ik onnodige vervangingen?


> Wat is het praktische stappenplan om CE-markering te krijgen? Kees Kemper, Consultant Machineveilgheid, Movares


Voor een compleet overzicht van de aangeboden co-creaties zie onze website www.bouw-instituut.nl/infra


[BO}


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58