This page contains a Flash digital edition of a book.
Duurzaam en betere arbeidsomstandigheden


verankering Nieuwe werkwijze


voor voegovergangen


De eerste werken die onder de nieuwe eisen voor voegovergangen vallen - de norm RTD 1007 - zijn in 2015 gereed gekomen. Op deze renovatie- werken van Rijkswaterstaat is onder andere de voegovergang BR-50-80 toegepast. Deze voldoet aan de norm RTD 1007-2 en aan de geluidseisen bij 1-laags ZOAB tot en met 120 km/uur.


D


e eerste contracten waarin de RTD 1007 werd vereist, zijn uitgevoerd op de A76 in opdracht van RWS Lim- burg en voor Levensduurverlengend Onderhoud Plus


LVO+ van RWS Oost-Nederland. In opdracht van de betrokken hoofdaannemers heeft Brabotech Aannemingsbedrijf B.V. de voegovergangen vervangen. Volgens Sander Ruster, werkvoor- bereider bij Brabotech gebeurde dit met een duurzaam pro- duct, een minimum aan verkeershinder, een hoge productie (per nacht) en binnen de afgesproken termijnen.


Verankering De voegovergang BR-50-80 is voorzien van een rubberen slab tussen twee klauwprofi elen. Hierdoor is de voegovergang wa- terdicht. Het water wordt afgevoerd via een gootconstruc- tie die in de voegovergang is opgenomen. De vormgeving van de bestaande gootconstructie en schampkant wordt, vooraf- gaand aan de productie, ingemeten en verwerkt door buigwerk van de stalen klauwprofi elen. Ruster: “Door het buigen van de klauwprofi elen worden risico-punten qua waterdichtheid, waar vroeger in verstek werd gezaagd en gelast, nu uitgevoerd met buiging waardoor de voegband beter contact houdt met het thermisch verzinkte staal van de klauwprofi elen en dus beter waterdicht is uit zichzelf.”


44 Nr.1 - 2016 OTAR


Innovatie Het verankeren van de voegovergangen gebeurt door het boren en het verlijmen van ankers. Tot voor kort werden de gaten ge- boord door deze pneumatisch te boren waardoor het boorstof in de lucht werd geblazen en deels terugviel in het boorgat. “Om de arbeidsomstandigheden van de boorders te verbeteren zijn we op zoek gegaan naar een oplossing om het stofprobleem te verminderen. Bronafzuiging wordt bemoeilijkt doordat het boor- werk plaatsvindt tussen het staalwerk van de voegovergang waardoor externe afzuiging in de weg zit van de boorder en ook niet het gewenste effect geeft. Na enkele proeven met verschil- lende afzuigingstechnieken, is gebleken dat het elektrisch boren met holle boorstangen de beste resultaten geeft. Naast de ver- betering van arbeidsomstandigheden wordt de omgeving nau- welijks verontreinigd met boorstof en zijn de boorgaten schoner, wat weer komt ten gunste de kwaliteit komt.”


Sinusvorm


Naar aanleiding van de problematiek met loskomende sinuspla- ten bij voegovergangen met geluidsbeperkende voorzieningen is gekozen om een stalen voegovergang met een sinusvorm in het rooster te ontwikkelen. Hierdoor worden er geen onderdelen in het werk met bouten bevestigd. Ook wordt de onderhouds- frequentie niet verhoogd en het risico op loskomende onder- delen gereduceerd tot nul. Deze ontwikkeling wordt op korte termijn aan RWS voorgelegd ter toetsing aan de RTD 1007-2 norm. Naast het vervangen van voegovergangen, zowel stalen als bitumineus, houdt Brabotech zich bezig met het herstel van asfaltschades, kantopsluitingen op bruggen en viaducten, be- tonreparaties, slijtlagen en waterdichte membranen.


Meer informatie: www.brabotech.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58