This page contains a Flash digital edition of a book.
24/7


wegdekmetingen bekijken


Sinds 2015 beweegt Wegdekmeten.nl zich in de markt van assetmanagement. Met een meetvoertuig en bijzondere software geeft het wegbeheerders en aannemers alle up-to-date informatie over hun areaal.


van het wegdek, vertelt Fred Mekken, eigenaar van Wegdek- meten.nl. “Dit is noodzakelijk voor rapportages aan opdracht- gevers of naar de eigen organisatie om op het juiste moment onderhoud in te plannen. Bij Wegdekmeten.nl hebben wij hier- voor een totaaloplossing gevonden die eigenlijk vrij uniek is in Nederland.”


W Hoe werkt het?


Met periodieke weginspecties meet een meetvoertuig alles op en om de weg nauwkeurig. De vastgelegde data wordt inge- voerd in de internetapplicatie Horizons. Gebruikers hebben 24 x 7 toegang tot de gegevens en kunnen met de data verschil- lende onderhoudsscenario’s maken, gebaseerd op bijvoor- beeld het beschikbare budget, het onderhoudsniveau of spe- cifi eke condities.


Het meetvoertuig “Alle data die bij de weginspecties wordt vastgelegd vergaren we met een speciaal meetvoertuig. De auto rijdt gewoon ‘met het verkeer mee’ en registreert bij snelheden tot 85 km per uur. Er zijn dus geen speciale afzettingen vereist.” Het meet-


egbeheerders of aannemers met de verantwoor- delijkheid voor een deel van het wegennet in Ne- derland zijn vaak op zoek naar de actuele staat


voertuig is voorzien van onder andere vier camera’s en 15 la- sers waarmee belangrijke en essentiële wegdekgegevens in kaart worden gebracht. Mekken: “Ons meetvoertuig is ge- valideerd door CROW, waarmee aantoonbaar wordt voldaan aan de gestelde eisen voor wegmetingen met een High Speed Road Profi ler.” De wegdekgegevens die in kaart worden ge- bracht zijn: langsvlakheid, verkanting, IRI, spoorvorming, dwarsvlakheid, macrotextuur, dwarshelling, events, langshel- ling, nauwkeurige GPS coördinaten en digitale (detail)foto’s.


Horizons “Voor de verwerking van alle data en het presenteren van de informatie maken wij gebruik van het asset management sys- teem Horizons. Deze software is toonaangevend op het ge- bied van verwerken van wegdata”, zo stelt Mekken. Hij legt uit dat gebruikers via internet altijd en overal toegang hebben tot de meest actuele – en goed beveiligde – informatie van hun areaal en assets. “Daarnaast biedt Horizons ook de mogelijk- heid om andere data of systemen te koppelen. Denk daarbij aan GIS-systemen. Onze specialisten kijken naar het werkpro- ces en de specifi eke situatie van de gebruiker en de benodig- de data. Op basis hiervan wordt een omgeving ingericht die een volledige controle en inzicht geeft.”


Preventief onderhoud


Kostenbesparing als gevolg van geoptimaliseerd onderhoud en optimaal inzicht in de toestand van de weg en beheerbud- get zijn hierbij volgens Mekken de grote voordelen. “Maar na- tuurlijk is het geven van gedetailleerde rapportages aan een opdrachtgever of eigen organisatie ook een groot voordeel.”


Meer informatie en een demo van de software: www.wegdekmeten.nl


Nr.1 - 2016 OTAR O Nr.1 - 2016TAR 21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58