This page contains a Flash digital edition of a book.
Trainingskalender


op bezig met het maken van een nieuwe richtlijn voor de ont- wikkeling van nieuwe fl exibele voegovergangen, de RTD1007- 4, die medio 2016 klaar moet zijn. Maar ook als een fl exibele voegovergang tien jaar meegaat, dan moet je die dus veel va- ker vervangen dan een stalen exemplaar. Daar staan volgens Van Beek wel voordelen tegenover. “Je hoeft in de meeste gevallen praktisch geen onderhoud te plegen en een fl exibe- le voegovergang is en blijft stiller. Een stalen voegovergang is in het begin ook redelijk stil, maar de kans bestaat dat deze steeds lawaaiiger wordt door spoorvorming van het aanslui- tende asfalt. In een bebouwde omgeving is het daarom in veel gevallen beter om een fl exibele voegovergang toe te passen indien dat tot de mogelijkheden behoort.”


Nieuwe generatie Een nieuwe generatie fl exibele voegovergangsystemen is in- middels in opkomst. De vulling bestaat uit polymeer, in plaats van bitumen. De oplossingen van de Zwitserse producenten Mageba (Polyfl ex Advanced PU) en RSAG (Silent-Joint Resa Flex) zijn volgens Van Beek veelbelovend. “De levensduur is meer dan tien jaar, de verwachting is zelfs 20 tot 25 jaar.” Toch moeten er voor toepassing in Nederland eerst enkele kwesties worden opgelost. “De aansluiting op open deklagen vereist een overgangsconstructie die onder andere de aanhechting langdurig moet waarborgen, ook als de deklaag wordt ver- vangen. Een ander punt is de stroefheid; de vraag is of die op lange termijn is gewaarborgd.”


Rijkswaterstaat wil in 2016 via het Innovatie Testcentrum eerst tests gaan uitvoeren en zo mogelijk een eerste proefvlak gaan aanleggen. En de prijs? “Naar verwachting in het begin onge- veer een factor twee duurder. Maar de verwachting is ook dat ze twee keer zo lang mee gaan.” Nieuwe kunstwerken kun- nen ook geheel zonder voegovergang worden ontworpen en aangelegd, aldus Van Beek. “Dit is gebeurd bij de A50 en A73. Het kunstwerk wordt dan wel duurder, maar er zijn ook fl inke besparingen op onderhoudskosten.” Bouwbedrijf Heijmans past ook een verborgen voegovergang toe, de Brainjoint. Van Beek: “Een heel vernuftig product, maar toepassing beperkt zich tot de kleinere bruggen en viaducten.”


Meerkeuzematrix


Bij de keuze van een voegovergang kan volgens Doorn veel mis gaan. Doorn stak met Van Beek veel tijd in de ontwik- keling van een applicatie, die het voor partijen eenvoudiger moet maken om de juiste keuze te maken. Doorn: “De be- langrijkste criteria voor een goede keuze worden hiermee dui- delijk gemaakt. Met deze digitale matrix gaan we het aantal verkeerde keuzes reduceren.” Doorn en Van Beek willen ver- der het kennisniveau in de branche verbeteren met bijeen- komsten, cursussen en informatiebulletins van het Platform Voegovergangen en Opleggingen. Ook komt er in 2016 een digitaal handboek beschikbaar via de website van het plat- form. Al deze vormen van kennisdeling zijn volgens Doorn en Van Beek belangrijk om de bewustwording en de kwaliteit van voegovergangen te verbeteren.


Op welk gebied wilt ú voorloper zijn?


ZOEK UW CURSUS OP WWW.PAOTM.NL!


POSTACADEMISCHE TECHNISCHE CURSUSSEN Risicomanagement bij bouw en infrastructuur Omgevingsmanagement van infraprojecten Burgerparticipatie in de openbare ruimte Regisseren van de openbare ruimte


INSCHRIJVEN? Schrijf u in voor een cursus op www.paotm.nl Vragen? 015 278 46 18 of info@paotm.nl


PAOTM advertentie OTAR februari 2016.indd 1 PLC techniek voor Infra en Rail


De eendaagse cursus ‘Introductie PLC techniek’ gaat na een algemeen historisch en technisch overzicht in op diverse onderwerpen als • IEC 61131 programmeeromgeving, veilig programmeren • Demonstratie vei- ligheids PLC • Analyse falen besturingssystemen • Inleiding veldbustech- nologie: SafetyNET, PROFIsafe • Voordelen standaardisatie, COTS. Doelgroepen: • Hard- en software engineers betrokken bij infratechniek • Beheerders van (beweegbare) kunstwerken • Betrokkenen bij railinfra systemen


22 maart 2016, locatie: Vianen Meer informatie: http://opleidingen.pilz.nl of via 0347-320477


20-1-2016 16:40:09


Wat is Asset Management?


Asset Management is een systeem, een middel dat bij invoering en borging binnen uw bedrijfsvoering een toegevoegde waarde geeft. Waarde dat zich manifesteert in: gestroomlijnde bedrijfsprocessen, juiste informatievoorziening, optimale risicobeheersing, kosteneffectief onder- houd van assets en heldere rollen en verantwoordelijkheden op elk be- heerniveau. De 7-daagse leergang Asset Management gaat dieper in op deze onderwerpen en is een praktische training voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van fysieke bedrijfsmiddelen.


Startdata 2016: 23 maart en 14 september | Locatie: Driebergen Meer info: www.traduco.nl of via 072-572 65 25


De leergang Asset Management is onderdeel van de Maintenance Academy van de NVDO (Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud).


Nr.1 - 2016 OTAR O Nr.1 - 2016TAR 43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58