This page contains a Flash digital edition of a book.
Uw vacature snel ingevuld OTAR en TechniekJobBoard bundelen hun krachten om de arbeidsmarkt


in de infrastructuur en mobiliteit (grond-, weg- en waterbouw) van dienst te zijn. De combinatie van meerdere mediavormen als (digitaal) magazine, website, digitale nieuwsbrief en social media biedt een optimaal bereik en een zeer active benadering van uw doelgroep voor de invulling van uw vacature. Informeer vrijblijvend via OTAR, Wim Boer, 0184-481042 of TechniekJobBoard, Tamara Drevijn, 06-20098243, www.techniekjobboard.nl


Uitgelicht


High-visual Businessline Wiltec is leverancier van de


Op 2 juni organiseert Geometius haar 14de Trimble Gebruikersdag. Bij interesse in de laatste ontwikkelingen op het gebied van landmeetkundi- ge-, GIS en hydrografi sche systemen en software kunt u zich aanmelden via www.gemetius.nl/tgd2016/


.geometius.nl/tgd2016/


unieke High-visual kledinglijn van Rivka Schwandt, speciaal ontworpen voor professionals die op plekken komen waar hoge zichtbaar- heidskleding een vereiste is. www.wiltec.nl


De Zeeweringenwiki is klaar! Alle kennis en ervaring die projectbureau Zeeweringen de afgelopen 20


jaar opdeed, staat erin. Bekijk elk onderzoek dat is uitgevoerd en ieder dijktraject dat is versterkt op www.zeeweringenwiki.nl. Een uniek kijkje in de keuken van het grootste waterveiligheidsproject sinds de Deltawerken. Gebouwd door de HZ University of Applied Sciences.


Op welk gebied wilt ú voorloper zijn?


ZOEK UW CURSUS OP WWW.PAOTM.NL!


PAO Techniek en Management (PAOTM) is de nieu- we naam voor twee bekende merken in de techni- sche opleidingswereld: Stichting PostAcademisch Onderwijs (PAO) en PAO Techniek. Het actuele cur- susaanbod treft u op de volledig nieuwe website www.paotm.nl


POSTACADEMISCHE TECHNISCHE CURSUSSEN Risicomanagement bij bouw en infrastructuur Omgevingsmanagement van infraprojecten Burgerparticipatie in de openbare ruimte Regisseren van de openbare ruimte


INSCHRIJVEN? Schrijf u in voor een cursus op www.paotm.nl Vragen? 015 278 46 18 of info@paotm.nl


PAOTM advertentie OTAR februari 2016.indd 1 20-1-2016 16:40:09


Uw item in deze rubriek? Informeer via info@otar.nl of 0184-481042


36 Nr.1 - 2016 OTAR

Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58