This page contains a Flash digital edition of a book.
BIJLAGE Masterclass [


Grip krijgen op de juridische showstoppers van assetmanagement


Om assetmanagement succesvol in te richten zijn twee aspecten belangrijk. Intern moeten de processen goed op elkaar zijn afgestemd. Extern moeten de afspraken tussen alle betrokken partijen op de juiste manier zijn vastgelegd. Voor dat laatste is het noodzakelijk om in kaart te brengen wat de juridische showstoppers en de mogelijke oplossingen zijn. Een ‘legal sanity check’ !


In veel gevallen liggen de assets in meerdere provincies en/of gemeenten. Dat betekent dat verschillende beleidsvisies, plannen en regelingen, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening, van toepassing zijn. Wat in Provincie X is toegestaan is in Provincie Y misschien uitgesloten óf wellicht in strijd met de regels van het Rijk. Het planmatig beheren van uw assets kan dus stuk lopen op dat soort verschillen maar wellicht ook op het gebied van aanbeste- dingsrecht of op contractvorming.


Tijdschema:


10.00 Start ochtend 12.00 Lunch


13.00 Start middag 15.30 Einde masterclass


Donderdag 24 maart 2016 }


Aan de hand van concrete voorbeelden zal in een interactieve sessie de juridische valkuilen, lessons learned en best practices met u worden besproken; dit alles om grip te krijgen op de juridische showstoppers van assetmanagement.


Liesbeth Schippers, Advocaat, Partner en Voorzitter van de sectie Ruimte en Milieu, Pels Rijcken


[BO}


U ontmoet


Directie, projectleiders, managers en medewerkers infrastructuur, beheer en onderhoud, bouwzaken, civiele techniek, verkeer- en vervoer van:


> Rijk, provincies, gemeenten en gemeentelijke werken


> Rijkswaterstaten en spooronderhouders > Aannemers, onderaannemers, bouw- en infrabedrijven (GWW)


> Assetmanagement specialisten in infrastructuur > Ontwikkelingsmaatschappijen en projectontwikkelaars


> Havenbedrijven, waterbedrijven > Ingenieurs- en architectenbureaus


Partner worden?


Laat de sector kennis maken met uw visie en expertise middels bijvoorbeeld een lezing of sessie. Neem om de mogelijkheden te bespreken contact op met:


Bas de Kroon


Strategic Partnership Manager 040 - 2 974 831


b.de.kroon@bouw-instituut.nl Mediapartners >> BouwProfs InfraProfs


www.bouw-instituut.nl/infra


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58