This page contains a Flash digital edition of a book.
delen om te monitoren, kunnen een bijdragen leveren, maar wel altijd in combinatie met de kennis die je al hebt van een object en met wat experts op locatie zien.”


Creativiteit Bij de renovatie van acht, als extra belangrijk aangemerkte, bruggen is volgens Faber van Royal HaskoningDHV, dat sa- men met Arup en Greisch een consortium heeft gevormd om de renovaties uit te voeren, geprobeerd zo innovatief en duur- zaam mogelijk te werk te gaan. Op technisch vlak is bijvoor- beeld een dunne laag hoge sterkte beton (HSB) op het sta- len dek aangebracht. Door het aanbrengen van deze laag is het vermoeiingsprobleem in het dek opgelost. De gehele brug heeft daarmee ook aan kracht gewonnen, waardoor de levensduur van de brug met minimaal dertig jaar wordt ver- lengd. Daarnaast is met een slimme fasering van de doorstro- ming van het verkeer om de hinder te beperken op een geheel andere manier creatief omgegaan met de uitvoering van de projecten binnen het Project Renovatie Bruggen (PRB).


Bij de Kreekrakbrug, de toegangspoort naar Zeeland, is ge- kozen voor een slimme combinatie van het vijzelen van de steunpunten en het versterken van de brug waardoor de brug voldoende sterk is om de grotere belastingen van tegenwoor- dig te dragen en de vrije hoogte van de waterdoorgang ge- garandeerd is. Doordat alleen de steunpunten zijn gevijzeld, komt de brug wat boller te staan, wat positief werkt voor de belasting en waardoor de toevoerwegen naar de brug niet verhoogd hoefden te worden. Daarmee is een zeer dure ope- ratie met veel hinder voorkomen.


Beheer en onderhoud Is een brug gerenoveerd, dan moet het object weer in het re- guliere beheer opgenomen worden. Voorheen waren dat nog- al eens gescheiden werelden, weet Delrue. “De Kreekrakbrug hebben we nu weer overgedragen aan de beheerder met een


14 Nr.1 - 2016 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58