This page contains a Flash digital edition of a book.
De positie van Utrecht van Nederland


OP DE


ZEEPKIST Tekst: Edith Andriesse


JACQUELINE VERBEEK- NIJHOF


Gedeputeerde Provincie Utrecht; mobiliteit, financiën, water, integraal gebiedsprogramma(VVD)


Voor Jacqueline Verbeek-Nijhof is infrastructuur voor de BV Nederland een belangrijke randvoorwaarde voor de economie. Wanneer de infrastructuur niet goed is, ontstaan grote vraagstukken wat betreft doorstroming, maar ook wat betreft veiligheid. De landelijke positie van Utrecht ligt daarbij letterlijk op de draaischijf van Nederland.


“De ring Utrecht is van groot belang voor de bereikbaarheid naar alle kan- ten van ons land. Ik ben heel blij dat bij de ring een hele mooie samenwerking tot stand is gekomen, met zowel de ge- meente Utrecht als Rijkswaterstaat. De verdeling van de werkzaamheden wordt uiteraard bepaald door de wettelijke ta- ken, maar binnen die richtlijnen ben ik zeer positief over de samenwerking, ook met de markt.”


“Als provincie Utrecht zijn we altijd op zoek naar kennis die zich in de markt bevindt. We willen daar ook graag ge-


38 Nr.1 - 2016 OTAR


bruik van maken. Daarmee zouden we nog veel meer ruimte aan ondernemers over kunnen laten. Je ziet dit in de aan- bestedingen. Een mooi voorbeeld vind ik daarin het project knooppunt Hoeve- laken. Het is een voorbeeldproject voor de aanbesteding, namelijk door het ont- werp over te laten aan de markt. Er zijn basiseisen geformuleerd, en daarnaast zijn bijna alle wensen van de verschil- lende partijen ingewilligd. Een ideale si- tuatie. Maar in sommige gevallen heb- ben we als overheid nou eenmaal meer wensen dan budget.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58