This page contains a Flash digital edition of a book.
AGENDA


RIOLERINGSVAKDAGEN 15, 16, 17 maart, Evenementenhal, Gorinchem


www.evenementenhal.nl/rioleringsvakdagen De vakbeurs vindt gelijktijdig plaats met


FOTO 3


polymeergemodifi ceerd Sealofl ex asfalt aangebracht. Tussen de verschillende asfaltlagen wordt bovendien nog GridSeal asfaltwapening aangebracht. De combinatie van deze drie specifi eke producten leidt tot de ‘voegloze’ Ooms-voeg. De asfaltdeklaag maakt geen onderdeel uit van de Ooms-voeg. Deze kan dus vervangen worden, zonder dat de eigenschap- pen van de Ooms-voeg negatief beïnvloed worden. Het aan- tal aan te brengen lagen asfalt en asfaltwapening neemt toe naarmate de lengte van het brugdek toeneemt. De Ooms- voeg kan toegepast worden bij integraalviaducten met een maximale lengte van circa 80 – 100 m met een maximale dila- tatiecapaciteit van 30 mm. De Ooms-voeg heeft een levens- duur van minimaal 50 jaar.


Volledige A50 Ooms-voeg


In 2003 heeft Ooms op de drie langste integraalviaducten op de A50 Ooms-voegen aangebracht (zie foto 1) en tot op heden gedragen deze voegen zich perfect. Bij de vijf korte- re integraalviaducten heeft Rijkswaterstaat varianten van de Ooms-voeg aangebracht waarbij één of meerdere van de specifi eke producten werden weggelaten. Dit heeft bij al deze kunstwerken in de laatste jaren tot refl ectiescheurvorming in het asfalt geleid (grote foto pag. 46), waarna Rijkswaterstaat heeft besloten om bij het groot onderhoud in 2014 en 2016 alsnog de volledige Ooms-voeg op de 5 kortere integraalvia- ducten aan te brengen (zie foto 3).


Standaarddetail


Op basis van de ervaringen op de A50 heeft Rijkswaterstaat de Ooms-voeg als standaarddetail in 2009 opgenomen in de NBD00730. De Ooms-voeg is ook opgenomen in de digitale Meerkeuzematrix. De Ooms-voeg is ontwikkeld en berekend voor langere kunstwerken. De vertaling naar kortere kunst- werken via extrapolatie, zoals weergegeven in de tabel op het standaarddetail, blijkt achteraf gezien te rooskleurig. Gelet op de visuele inspecties van alle integraalviaducten op de A50 gedurende de periode 2003 – 2015 adviseert Ooms momen- teel reeds bij een d(∆T) vanaf 3 mm een volledige Ooms-voeg aan te brengen; dit ten behoeve van een levensduur garantie van 50 jaar.


Meer informatie: www.ooms.nl Nr.1 - 2016 OTAR O Nr.1 - 2016TAR 47


AQUA NEDERLAND VAKBEURS 15, 16, 17 maart, Evenementenhal, Gorinchem www.evenementenhal.nl/aqua


BEHEER EN ONDERHOUD VAN INFRASTRUCTUUR 23, 24 maart, High Tech Campus, Eindhoven Jaarcongres en masterclass Oproep: Presenteer uw project/casus op een interactieve wijze op het projectenplatform, hét podium voor kennisde-


ling in het kader van assetmanagement in de infrastructuur. www.bouw-instituut.nl/infra


WORLD WATER WORKS 23, 24 maart, Antwerp Expo, België Congres en vakbeurs, met een combinatie van wetenschap, praktijk en trends op het gebied van waterbouwkundige werken, toegankelijkheid havens en vaarwegen, kust- en oeverwerken, brug-, sluis- en tunnelbouw, en de bouw en aanleg van buitengaatse zeehavens. OTAR is offi cieel mediapartner. www.worldwaterworks.nl


INTERTRAFFIC AMSTERDAM 5 - 8 april, RAI, Amsterdam Intertraffi c is the number one trade fair formula in the traf- fi c and transport industry. Since its launch in 1972, Intertraf- fi c Amsterdam has become the platform of choice for profes- sionals from around the world to meet. The world’s leading companies premier their latest products and techniques during a 4-day revelry of business gatherings and learning opportunities.Intertraffi c Amsterdam 2016 will extend over 10 halls filled to the brim with the latest innovations and technologies on traffi c management, parking, safety and in- frastructure. With the central theme Smart Mobility they will introduce you to showcases focusing on urban accessibility and traffi c fl ow, with a keen eye for liveability and the envi- ronment. Several total solution best practices will be brought to your attention and you will have the opportunity to net- work with your peers from around the globe. www.intertraffi c.com/intertraffi c-amsterdam


TRIMBLE GEBRUIKERSDAG 2016 2 juni, Bunnik Voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van land- meetkundige-, GIS en hydrografische systemen en soft- ware, middels informatieve sessies, live-demonstraties en


presentaties van ervaringsdeskundigen. www.geometius.nl/tgd2016/


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58