This page contains a Flash digital edition of a book.
Ooms-voegen bij integraalviaducten


In het onderhoud van de acht integraal- viaducten op de A50 tussen Eindhoven en Oss heeft Rijkswaterstaat besloten dat er gebruik gemaakt wordt van de Ooms voe- gen. Rijkswaterstaat heeft de Ooms-voeg als standaarddetail in 2009 opgenomen in de NBD00730 standaard.


I


n de periode 1999 – 2003 heeft Ooms Civiel op verzoek van de Bouwdienst van Rijkswaterstaat een voegloze overgang (de Ooms-voeg) bij integraalviaducten ontwik-


keld. De vraag van de Bouwdienst kwam naar voren doordat er in het nieuwbouwgedeelte van de A50 tussen Eindhoven en Oss een achttal integraalviaducten stonden ingepland. De Ooms-voeg zou de onderhoudskosten sterk moeten vermin- deren en tegelijkertijd het geluid en de trillingen moeten weg- nemen.


46 Nr.1 - 2016 OTAR Geen landhoofd


Integraalbruggen zijn bruggen die niet zijn voorzien van een landhoofd; het brugdek is direct verbonden met de onder- bouw. Integraalbruggen kunnen hierdoor minder dik worden uitgevoerd en daardoor zijn ze sneller te bouwen, zijn ze min- der zwaar en zijn ze uiteindelijk goedkoper dan de traditione- le bruggen en viaducten. Wel vereist het ontwerp meer aan- dacht.


Gedurende de ontwikkelfase zijn er verschillende varianten doorgerekend met behulp van eindige elementenanalyses. De meest veelbelovende opties zijn daaropvolgend getest in ons eigen laboratorium. Uiteindelijk is op eigen terrein een proef- vak aangelegd.


Stootvloer


Uit de onderzoeken kwam naar voren dat het noodzake- lijk was om de stootvloer aan het brugdek te verbinden en zodoende de overgang te verplaatsen naar het achtereinde van de stootvloer. Doordat de stootvloer onder een hoek te- gen het brugdek wordt geplaatst, ontstaat er hierdoor meer werkruimte voor de voegloze oplossing. Deze oplossing be- staat vervolgens uit onder andere één of twee onderlagen Thermifalt. Thermifalt is een zeer taai en ook fl exibel asfalt- mengsel, zodat alle bewegingen en wrijvingen van de stoot- vloer opgevangen kunnen worden. Thermifalt is door Ooms specifi ek ontwikkeld voor toepassing bij de Ooms-voeg. Bo- venop het Thermifalt worden nog minimaal twee tussenlagen


FOTO 1


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58