This page contains a Flash digital edition of a book.
Maurer voegovergangen bij Botlekbrug


Het openen en sluiten van een brug met de afmetingen van de Botlekbrug is wereldwijd nog onbekend. Er zijn speciale opleggingen en voegovergangen noodzakelijk. Maurer heeft deze voor dit werk ontwikkeld.


D


e Botlekbrug bestaat uit twee achter elkaar liggen- de hefbruggen die in iedere rijrichting drie rijbanen hebben met daartussen twee spoorbanen die na het openen en sluiten gecentreerd dienen te worden. Dit is bij brugdelen met afmetingen van een voetbalveld een uitda- ging, zeker omdat de brugdelen niet scharnierend omhoog, maar langs de 60 meter hoge pylonen 40 meter recht om- hoog gaan.


Bijzonderheden


Bij ieder brugdeel zijn speciale lamellenvoegovergangen in- gebouwd. Bij elke landhoofdzijde is een Maurer DS720 toe- gepast en bij de middenpijler een Maurer DS320. Waar een voegovergang normaal gesproken aan beide zijden gefi xeerd is, dient zij bij het openen van de Botlekbrug echter aan één zijde los te laten en terug te trekken.


Aan de landhoofdzijde is voor de zwenktraverse-lamellen- voegovergang een enkelvoudige voegovergang ingebouwd waarbij het brugdeel zich vervolgens opent. De zwenktraverse hangt aan het stalen brugdek en gaat samen met het gehele brugdek omhoog.


Extra hefl iggers Om ervoor te zorgen dat ze niet naar beneden vallen, hebben de voegovergangen naast de normale traversebalken enkele


extra hefl iggers. Deze hefl iggers zijn twee keer zo lang als de traverseliggers en maken de voegconstructies door de ver- dichting complex.


Het neerlaten van het brugdek is een uitdaging, omdat deze door hitte, koude of wind aan verandering onderhevig is. Om dit gecontroleerd te kunnen uitvoeren is een centreercon- structie, in de vorm van trechters en centerpins, noodzakelijk. In het landhoofd zijn trechtervormige constructies ingebouwd en verticale centerpins zijn aan de onderzijde van de voeg- overgangen gemonteerd. Zij grijpen bij het neerlaten van het brugdek in de trechters waarna ze de voegovergangen posi- tioneren.


Nr.1 - 2016 OTAR O Nr.1 - 2016TAR 45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58