This page contains a Flash digital edition of a book.
overdrachtsdossier met daarin opgenomen de aandachtspun- ten voor de toekomst. Het project, de renovatie van een brug, is slechts een onderdeel van het leven van de brug en moet dan ook vanuit die invalshoek worden beschouwd. Het is daarom belangrijk om de beheerder tijdens de voorbereiding en tijdens het gehele renovatieproces te betrekken, overigens wel binnen de randvoorwaarden die door Rijkswaterstaat zijn gesteld.” Als een renovatie gereed is, dan is dat niet het nul- punt voor het assetmanagement – hoewel veel dossiers over


bruggen onvolledig blijken te zijn – maar wel een belangrijk tussenmoment om de status van de brug te volgen. Daarvoor is het echter wel nodig om een zo volledig mogelijk beeld van de kwaliteit van de brug te hebben. En daar kunnen aanmer- kelijke verschillen in bestaan. Zo kon het Nebest van Luttik na de renovatie de volledige Galecopperbrug documenteren met verregaande aandacht voor de technische bijzonderheden. Voor de Kreekrakbrug moesten de onderzoekers zich beper- ken tot de gerenoveerde delen, en dus niet de gehele brug. Die verschillen hebben te maken met afwijkende interpretaties over het contract voor de renovaties. “De marges in de bouw- wereld zijn klein en dat leidt er toe dat contracten ook vaak strikt nageleefd worden,” zegt Van der Roest. Maar voor een assetmanager is een totaalbeeld van belang om de kwaliteit en de prestatie van een brug te kunnen blijven volgen.


Nr.1 - 2016 OTAR O Nr.1 - 2016TAR 15


Conferentie > 23 maart 2016 Masterclass > 24 maart 2016


Gastheer: Provinciehuis Noord-Brabant 10e


[Beheer& Onderhoud}


infrastructuur


Tot 1 februari 2016


Congres & Masterclass Congres


Masterclass Overheden


€1199 €699 €599 €349


Vanaf 1 februari 2016


€1399 €899 €599 €449


Optimaliseer samen assetmanagement


•Assetmanagement •Verbinding•


Praktijkvoorbeeld Tennet •Kennisdeling •Projecten Platform •Provincies • Waterschappen•Samenwerken •Big Data• Internet of Vehicles • BIM


www.bouw-instituut.nl/infra [BO}


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58