This page contains a Flash digital edition of a book.
Actueel


Zaaggeweld op IJsselbrug


Met een gezamenlijk vermogen van 360 pk ploegt een konvooi van zes zware Husqvarna wegenzagen dwars door het wegdek van de hoofdrijbaan van de IJsselbrug in Doesburg. In re- cordtijd van negen uur is over een lengte van 750 meter het versleten betondek 20 centimeter diep doorge- zaagd. Maar liefst 550 ton puin is af- gevoerd en de rijbaan is meteen van een nieuwe laag asfalt voorzien. Mede vanwege de tijdsdruk koos beton- zaagbedrijf Wiha BV uit Dinxperlo voor de op dit moment meest geavanceer- de diamantzaagmachines met emis- siearme dieselmotoren, waaronder de Husqvarna FS7000D met Tier 4 Final


motor. Het werk maakt deel uit van een totale renovatie van de IJsselbrug (1951), waar dagelijks 20.000 voertui-


gen overheen rijden. Vanaf 19 februari is de brug weer beschikbaar voor het verkeer.


Enorme liggers voor brug bij Burgum


De brug Burgumerdaam in Groningen, gebouwd in de Tweede We- reldoorlog, verkeert in een slechte staat en wordt vervangen. De nieu- we brug wordt 30 meter ten westen van de huidige brug gebouwd en heeft een lengte van ruim 170 meter. Hij bestaat uit vier velden en in het midden een beweegbaar deel met een stalen klep. Haitsma Be- ton levert 48 zogenoemde HRP-liggers (Haitsma Rail Profiel) en acht HTR-liggers (Haitsma T Randprofiel), voor een fraaie randafwerking. De liggers, met een lengte van 26 tot 38 meter, zijn deels in de nacht getransporteerd om de overlast voor het overige verkeer te minimali- seren. Kleine obstakels, zoals bewegwijzering, zijn weggehaald en in krappe bochten zijn rijplaten gelegd om bijvoorbeeld stoepen te be- schermen. De montage van de railliggers vond plaats met 300 tons en 500 tons zware mobiele kranen. Naar verwachting kunnen in het der- de kwartaal van 2016 de eerste auto’s over de brug heen rijden.


Bodemrisicokaart voor inzicht in kwaliteit en veiligheid bodem


De Bodemrisicokaart is een digitale kaart van Nederland waarin alle infor- matie over de kwaliteit van de bodem bij elkaar komt. MWH ontwikkelde de Bodemrisicokaart in samenwerking


26 Nr.1 - 2016 OTAR


met een aantal Nederlandse kabel- en leidingbedrijven. Dit om bodeminfor- matie die is vereist voor bedrijven die in de grond werken op een eenduidige manier weer te geven en daarmee de


veiligheidsklasse te kunnen bepalen. De Bodemrisicokaart en mobiele web- site geven direct alle informatie weer die beschikbaar is over de locatie.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58